Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En flicka tittar på en pojke som pekar på en tavla.

Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:

  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. Förutsättningar för stöd är att motprestationer som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande genomförs.

Information om utlysningar hösten 2021 

Hösten 2021 öppnade två parallella utlysningar: En för ordinarie ansökan av stadsmiljöavtalen som stänger 28 januari 2022 och en riktad ansökan till den tillfälliga förstärkningen för cykelåtgärder. Ansökningsomgången i den riktade cykelsatsningen är nu avslutad och inkomna ansökningar är under beredning. Beslut väntas i februari 2022.

I dagsläget planeras ingen ny ansökningsomgång i den tillfälliga förstärkningen inom stadsmiljöavtalen riktad till cykelåtgärder.

Läs mer under respektive rubrik:

  • Hur går ansökan för ordinarie utlysning till?
  • Hur går ansökan för enbart cykelåtgärder år 2021 och 2022 till?