Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projekt som beviljats bidrag 2015 – stadsmiljöavtal

I den första ansökningsomgången kom det in 34 ansökningar och Trafikverket fattade beslut om att ge stöd till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.

I denna första ansökningsomgång uppgick stödet till 540 miljoner kronor. Totalkostnaden för sökta åtgärder var i denna omgång cirka 3 miljarder varav det sökta bidraget cirka 1,5 miljarder kronor (stödet uppgår till högst 50 procent av totalkostnaden).

En närmare beskrivning av de städer som beslutats ge stöd och de motprestationer som förväntas finns nedan. Även ansökan och beslut är publicerade nedan.

Till varje beslut finns en bilaga om krav på uppföljning.

Krav på uppföljning av stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal (pdf-fil, 329 kB, öppnas i nytt fönster)

Alla dokumenten nedan öppnas i nytt fönster.

Projekt som beviljats bidrag 2015 (stadsmiljöavtal)

Kommun Åtgärder Motprestationer 2016–2018 Ansökan Beslut
Gävle

Totalkostnad 57 miljoner kr

Stöd 28,5 miljoner kr

Startpunkt 2016

Slutpunkt 2018

1. Förbättrad kollektivtrafik med BRT-åtgärder (Bus Rapid Transit) i Gävle centrum.

2. Utbyggnad av Gavlehov med hållbart resande.

1. Cykelbana Rådhusesplanaden.

2. Cykelbana Nygatan.

3. Cykelparkering i centrum.

4. Gång- och cykelvägar längs med Norra Strandgatan.

5. Gång- och cykelvägar inom Gavlehov.

6. Cykelparkeringar Gavlehov.

7. Gång- och cykelväg mellan Gavlehov och centrum.

Ansökan Gävle (pdf-fil, 659 kB)

Beslut Gävle (1,1 MB)

Helsingborg

Totalkostnad 196 miljoner kr

Stöd 98 miljoner kr

Startpunkt 2016

Slutpunkt 2018

1. Helsingborgsexpressen, ett högklassigt BRT-koncept.

1. Uppgradering 116 väderskydd för stadstrafikens hållplatser.

2. Linjerätning för linje 3 förbi Rosengården med nytt hållplatstorg längs Filbornavägen.

3. Utbyggnad cykelväg längs Långebergavägen, Långeberga-Hjortshögsvägen.

4. Hastighetsanpassning i hela centralorten.

5. Justering av parkeringstaxa, justering av parkeringstal och översyn parkeringsavgifter.

6. Stadsplan (ÄÖP) genomförs för hela centralorten för att peka ut områden för förtätning och tydliggöra kollektivtrafiken som ryggrad i bebyggelseutvecklingen.

7. Minst 3 nya detaljplaner för förtätning utmed sträckan

.Ansökan Helsingborg (pdf-fil, 166 kB)

Beslut Helsingborg (pdf-fil, 1,1 MB)

Karlstad

Totalkostnad 140 miljoner kr

Stöd 70 miljoner kr

Startpunkt 2016

Slutpunkt 2018

1. Karlstadstråket, BRT (Bus Rapid Transit). Fas 1: Överfart E18 – Östra Bron. Fas 2: Östra Bron – Resecentrum.

 

1. Resecentrum (Karlstad C).

2. Byggande av Sundsta torg och Hagatorget, bostäder, arbetsplatser och service.

3. Gång- och cykelsatsningar.

4. Parkeringsstrategier.

Ansökan Karlstad (pdf-fil, 549 kB)

Beslut Karlstad (pdf-fil, 1,1 MB)

Linköping

Totalkostnad 72 miljoner kr

Stöd 36 miljoner kr

Startpunkt 2016

Slutpunkt 2018

1. Utbyggnad av kollektivtrafikstråk Kunskapslänken i Vallastaden. Separat kollektivkörfält med trafiksignaler med bussprioritering.

2. Utbyggnad av kollektivtrafikstråk Storgatan, delen Kaserngatan - Drottninggatan, delen Kaserngatan – Drottninggatan. Separata kollektivkörfält med trafiksignaler med bussprioritering.

3. Kollektivkörfält på Bergsvägen, utbyggnad av kollektivkörfält mellan Roxviksgatan och Bergsrondellen i båda riktningarna.

4. S:t Larsgatan, delen Torkelbergsgatan – Lasarettsgatan samt hållplats Tinnerbäcksbadet.

5. Sjukhusvägen, utbyggnad av separata kollektivtrafikkörfält genom US-området samt nya hållplatser vid Norra entrén.

6. Ombyggnad av korsning Infanterivägen/Regementsgatan, införande av bussprioritering i ny trafiksignal samt ombyggnad av busshållplats.

7. Bro över Haningeleden breddas för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

1. Vallastaden 2017, en ny och levande stadsdel mitt i staden.

2. Bostadsbyggande etapp 1 Östra Vasastaden.

3. Ytterligare detaljplaner för bostadsbyggande.

4. Projekt smarta resan (MN-projekt).

5. Bike and Ride (MM-projekt).

6. Projekt Trafik och miljö i skolan (MM-projekt).

7. Pendelcykelstråk.

8. Nya boendeparkeringsområden enligt ny parkeringspolicy ”Parkering för ett rikare stadsliv”.

9. Genomförande av hastighetsplan Linköping.

10. CO2-neutralt Linköping

Ansökan Linköping (pdf-fil, 5 MB)

Beslut Linköping (pdf-fil, 2,1 MB)

Luleå

Totalkostnad 16 miljoner kr

Stöd 8 miljoner kr

Startpunkt 2016

Slutpunkt 2018

1. Två nya laddstationer för elbussar på linje 6, Porsön – centrum – Kronan.

2. Upprustning samtliga hållplatser längs linje 6.

1. Detaljplaner för den nya stadsdelen Kronandalen.

2. Mobilitetskontor.

3. Framtagande av regional trafikstrategi – SARETS.

4. Utbyggnad av gång- och cykelvägar och andra kollektivtrafikåtgärder.

5. Parkeringsstrategi och parkeringstal.

6. Hastigheter anpassade för oskyddade trafikanter.

Ansökan Luleå (pdf-fil, 726 kB)

Beslut Luleå (pdf-fil, 2 MB)

Lund

Totalkostnad 746 miljoner kr

Stöd 298,4 miljoner kr

Startpunkt 2016

Slutpunkt 2018

1. Spårväg Lund C – ESS.

1. Förtätning i kunskapsstråket.

2. Utbyggnad på Brunnshögsområdet.

3. Ombyggnad av Lund C vid hållplats Clemenstorget.

4. Utveckling av stadsbusslinjenätet.

5. Utbyggnad av fyra definierade cykelbanor.

6. Andra åtgärder för gc- och kollektivtrafik.

7. Ändring av hastighetsgränserna i staden.

8. Mobility Management under byggtiden av spårvägen.

Ansökan Lund (pdf-fil, 649 kB) Beslut Lund (pdf-fil, 1,1 MB)
Östersund

Totalkostnad 6,350 miljoner kr

Stöd 3,175 miljoner kr

Startpunkt 2016

Slutpunkt 2017

1. Byggnation av 2 st laddplatser för elbuss.

2. Fyra tillgänglighetsanpassade hållplatser.

1. Gång- och cykelväg Fältjägargränd.

2. Sänka p-normerna och införa flexibla parkeringstal.

3. Bussgata i området Remonthagen.

4. Expresscykelvägar, 6,5 km.

5. Bostadsbyggande, ca 1200 bostäder.

Ansökan Östersund (pdf-fil, 511 kB)

Beslut Östersund (pdf-fil, 1,1 MB)