Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fraktfartyg i Gävle hamn. Foto: Trafikverket

Ansök om ekobonus – miljökompensation för överflyttning av gods till sjöfart

Regeringen avsätter 50 miljoner kronor per år för perioden 2021–2022 för ekobonus.

Ekobonus beviljas i enlighet med förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Miljökompensationen riktar sig till redare och ska stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i befintliga sjötransportupplägg. Syftet med stödet är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser.

Att transportera på sjö i stället för på väg medför i många fall en betydande miljönytta, och det bidrar till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn. Det innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet i transportsystemet.

Ny ansökningsomgång

Nu är det möjligt att återigen ansöka om miljökompensation, ekobonus, för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

Ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast 25 januari 2021

Den tid för projektgenomförande som gäller för den här ansökningsomgången är 1 mars 2021 till och med 30 september 2022. En slutredovisning med erforderligt underlag ska vara inlämnad senast 15 november 2022.

Ett villkor för att Trafikverket ska kunna fatta beslut om ekobonus är att en förordningsändring har trätt i kraft vid tiden för beslut.

Hur söker man?

Ansökan görs till Trafikverket i ett ansökningsformulär. Som stöd för sökanden finns en anvisning. Se under Blanketter nedan. I ansökan ska bland annat sjötransportupplägget beskrivas, hur linjeupplägget ser ut, vilka transportrelationer som ingår, vilken typ av gods projektet avser samt hur mycket gods som förväntas överföras från väg till sjöfart.

Du behöver ett kalkylverktyg

För att kunna beräkna projektets miljöeffekter behöver du ett kalkylverktyg som du får genom Trafikverket. Använd formuläret under Kontakta oss. Skriv att du behöver tillgång till kalkylverktyget och ange din e-postadress.

Ansökan

Ansökan skickas till Trafikverkets mejladress på sidan nedan senast den 25 januari.
Bifoga alla handlingar i mejlet.
Kontakta oss genom e-post på denna sida

Frågor

Har du frågor om miljökompensationen kan du skicka in dem via Kontakta oss. Vi besvarar frågor fram till och med den 22 december 2020 samt från och med den 7 januari 2021.

Hur går prövningen till?

När ansökningstiden har gått ut prövar Trafikverket samtliga inkomna ansökningar. Trafikverket kontrollerar då om ansökan har inkommit i tid, om den är komplett och om de bilagor och underlag som efterfrågas är bifogade. Därefter görs en bedömning av projektet, med utgångspunkt från bland annat:

  • projektets godsunderlag, vägsträckor och överföringspotential
  • projektets driftskostnader eller kostnader för inköp av utrustning samt att kostnaderna är relevanta för projektet
  • i vilken omfattning konkurrensen på aktuell marknad påverkas
  • att gods inte flyttas från befintlig sjöfart eller från järnväg.