Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansökan om ersättning för id-kontroller i södra Sverige

På regeringens uppdrag hanterar Trafikverket transportföretagens ansökan om ersättning för id-kontroller. Den 15 september startar ansökningsomgången för perioderna 3 och 4. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2017.

Regeringen har fattat beslut om kompensation för perioderna 3 och 4 av de id-kontroller som transportföretagen har genomfört vid inresa till Sverige från Danmark. Ersättning för period 1 och 2 har betalats ut av Trafikverket i en tidigare ansökningsomgång.

Datum för perioderna 3 och 4 är:

  • period 3 - den 4 november 2016 till och med den 3 februari 2017,
  • period 4 - den 4 februari 2017 ­till och med den 3 maj 2017.

Period 3 definieras av förordning (2016:946) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Period 4 definieras av förordning (2017:16) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Nu ersätts även avvecklingskostnader

Operatörer av buss, tåg eller passagerarfartyg kan ansöka om ersättning för skäliga kostnader. För passagerarfartyg gäller att de genomför resor som är 20 nautiska mil eller kortare. Kostnaderna ska kunna styrkas och gäller enbart för kontroller som är utförda i samband med inresa till Sverige från Danmark. Ersättning lämnas endast för kostnader som har uppkommit under giltighetstiden, se datum för period 3 och 4 ovan.

I denna ansökningsomgång kan ersättning sökas för skäliga avvecklingskostnader som en transportör har haft på grund av identitetskontroller. Avvecklingskostnaderna får senast ha uppkommit den 3 augusti 2017. Indirekta effekter som inte kan hänföras direkt till id-kontrollerna, till exempel effekterna av minskad försäljning, kommer inte att kunna kompenseras.

Om ansökan, beslut och utbetalning

Ansökan för period 3 och 4 kan göras från och med den 15 september till och med den 31 oktober 2017. Ansökningsblankett finns längst ner på sidan.

Sista dag för ansökan är 31 oktober och Trafikverket meddelar beslut om utbetalning så snart som möjligt, men tidigast i december 2017. Respektive sökande kan behöva nås när ansökan hanteras under november. Utbetalning sker i samband med att beslut meddelas.

Ersättningens storlek

Den totala summa som ställts till Trafikverkets förfogande för transportörernas merkostnader, period 3 och 4, är 122,5 miljoner kronor inklusive avvecklingskostnader.