Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Leksakståg i trä.

Ekonomisk skada godstrafik

Här kan du få mer information om hur du gör en ansökan för ekonomisk skada för godstrafik.

Trafikverket ersätter transportören för ekonomisk skada i de fall där Trafikverket bär ansvar för infrastrukturstörningar. Grunden för ersättning är att transportören blivit skadeståndsskyldig till godsägaren i enlighet med transportavtalet.

Med skada avses att gods förloras helt eller att gods skadas delvis samt att gods försenats.

Förutsättning för utbetalning från Trafikverket är att

 • Transportören har betalat ersättning till godsägaren.
 • Transportören har ett Trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket
 • Ansökan inkommer till Trafikverket senast nittio (90) dagar efter händelsen.
  Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Trafikverket kan bevilja ersättning på tre nivåer:

 • Försening: Om detta medfört skada, högst 4 ggr avgift.
 • Skadat gods: Ersätts med värdeminskning. Som mest ersätts 17 beräkningsenheter per kg.
 • Förlust: Ersätts med högst börspris, marknadspris eller gängse värde. Maximalt ersätts 17 beräkningsenheter per kg.

Gods – uppgifter som behövs för ansökan

Trafikverket ersätter transportören för ekonomisk skada i de fall där Trafikverket bär ansvar för infrastrukturstörningar. Grunden för ersättning är att transportören blivit skadeståndsskyldig till godsägaren i enlighet med transportavtalet.

Med skada avses att gods förloras helt eller att gods skadas delvis samt att gods försenats.

Förutsättning för utbetalning från Trafikverket är att:

 • Transportören har betalat ersättning till godsägaren.
 • Transportören har ett Trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket
 • Ansökan inkommer till Trafikverket senast nittio (90) dagar efter händelsen.

Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Trafikverket kan bevilja ersättning på tre nivåer:

 • Försening: Om detta medfört skada, högst 4 ggr avgift.
 • Skadat gods: Ersätts med värdeminskning. Som mest ersätts 17 beräkningsenheter per kg.
 • Förlust: Ersätts med högst börspris, marknadspris eller gängse värde. Maximalt ersätts 17 beräkningsenheter per kg.

Ansök via e-post

Vi har skapat en checklista för att underlätta att göra en ansökan, se nedan. Ansöker gör du sedan via e-post.

 

Frågor och svar – Ekonomisk skada godstrafik

Den som har ett giltigt trafikeringsavtal, TRAV, och äger de tilldelade tåglägena som man ansöker om. Detta betyder att det företaget som kör tåget på uppdrag av den som äger tågläget, i normalfallet inte har rätt att ansöka om ersättning för ekonomisk skada.

 • Grunden för ekonomisk skada vid godstransport är att transportören blivit skadeståndsskyldig till godsägaren för försenat, skadat eller förlorat gods enligt transportavtalet, på grund av infrastrukturstörningar som Trafikverket varit ansvariga för.

1. Skicka ansökan via ”Mina kundserviceärenden”. Där kan du sedan följa handläggningen av ditt ärende

2. Via mejl till e-post ekonomisk.skada.jarnvag@trafikverket.se

Man får en bekräftelse med ett ärendenummer. Det är även detta ärendenummer som man alltid ska ange om man har frågor eller vill göra kompletteringar i ärendet.

Trafikverket har ingen reglerad svarstid för ärenden gällande ekonomisk skada, men strävar hela tiden efter så kort handläggningstid som möjligt.

Nej, men den information som Trafikverket ber om i den blanketten måste finnas med när man ansöker. Väljer man att skicka in på annat sätt riskerar man väsentligt förlängd handläggningstid. Därför rekommenderar vi att man använder den avsedda blanketten.

Eftersom Trafikverket, enligt lag, inte får dubbelkompensera så dras eventuellt utbetalda kvalitetsavgifter ifrån den summan som blir beviljad för ekonomisk skada.

 • Senast 90 dagar efter händelsen, för ersättningstrafik betald av transportör. 
 • Senast 90 dagar efter att man mottagit resenärens begäran om ersättning vid försening eller inställelse. Resenären har tre år på sig att inkomma, transportören har sedan 90 dagar.

Det handlar om att Järnvägsnätsbeskrivningen utgår från järnvägslagen medan järnvägstrafiklagen är den lag som reglerar ekonomisk skada. Detta betyder att varken Transportstyrelsen eller samrådsorgan är möjliga att vända sig till om man inte är ense, utan saken måste avgöras av allmän domstol.