Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikerad väg med bullerskydd. En kvinna håller handen bakom örat och lyssnar.

Förfrågan om buller- eller vibrationsutredning (bullerskydd)

Du som är utsatt för buller eller vibrationer från trafik på väg eller järnväg kan göra en förfrågan om att Trafikverket utför en bullerutredning. Läs om hur vi hanterar förfrågningar och vad som gäller för att få bullerskydd.

För de som är mest utsatta för trafikbuller och trafikvibrationer längs statliga vägar och järnvägar kartlägger vi bullernivåer, tar kontakt med fastighetsägare och erbjuder åtgärder till de som uppfyller fastställda kriterier. Du kan läsa mer om vårt åtgärdsprogram mot buller och vibrationer under Läs mer på den här sidan.

För att vi ska göra en åtgärd krävs att huset uppfyller något av följande kriterier:

  • ekvivalent ljudnivå är över 40 dBA inomhus
  • de maximala ljudnivåerna är högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt
  • ekvivalent ljudnivå är över 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.

Om du känner dig mycket störd av trafikbuller eller trafikvibrationer från statlig väg och järnväg kan du göra en förfrågan om buller- eller vibrationsutredning. En förfrågan innebär en extra utredning om bostaden uppfyller kriterierna för att bli erbjuden en skyddsåtgärd mot buller eller vibrationer.

Av flera tusen förfrågningar årligen uppfyller endast 10–15 procent kriterierna för att få en åtgärd.

Så här gör du en förfrågan

För att ansöka, använd länken "Ansök om buller- eller vibrationsutredning" som du hittar längre ner på sidan. Tänk på att du måste göra två separata förfrågningar om ditt ärende gäller både buller och vibrationer. Tänk också på att ta reda på din fastighetsbeteckning innan du fyller i e-tjänsten eftersom det är en obligatorisk uppgift.

Läs gärna om vad som gäller för vårt åtgärdsprogram innan du skickar in din ansökan. Det kan du göra på sidan Åtgärdsprogram buller och vibrationer, se webbmenyn eller länk nedan.

Så här går handläggningen till

Handläggaren utreder ärendet med utgångspunkt från beräknade bullernivåer vid bostadens fasad. Beräkningar av ljudnivåerna från passerande fordon görs enligt en beräkningsmodell för trafikbuller. Den beräknade ljudnivån påverkas av flera faktorer så som till exempel avstånd till vägen eller järnvägen, hastighet, trafikmängder och terrängens utformning. Vi gör inte platsbesök vid beräkningar.

Handläggaren gör en bedömning om fastigheten är aktuell för åtgärd, med utgångspunkt främst från beräknade bullernivåer vid bostadens fasad och fastställda kriterier.

Får du ett ”ja” innebär det att fastigheten ingår i Trafikverkets åtgärdsprogram för buller och vibrationer och kommer erbjudas en åtgärd. Ett ”ja-svar” påverkar inte turordningen för när åtgärden genomförs.

Du får i normala fall svar på din förfrågan inom sex till åtta veckor. Svarstiden kan dock bli längre under vissa perioder.