Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikerad väg med bullerskydd. En kvinna håller handen bakom örat och lyssnar.

Förfrågan om buller- eller vibrationsutredning (bullerskydd)

Här kan du läsa om Trafikverkets åtgärdsprogram mot buller och vibrationer. Här finns information om hur du ansöker om en bullerutredning, hur vi hanterar förfrågningar och vad som gäller för att få bullerskydd.

Trafikverket gör åtgärder för de som är mest utsatta för trafikbuller och -vibrationer längs
statliga vägar och järnvägar. Vi kartlägger bullernivåer, tar kontakt med fastighetsägare och erbjuder åtgärder till de som uppfyller fastställda kriterier. I vårt åtgärdsprogram kan du läsa mer om Trafikverkets arbete mot buller och vibrationer.

Vad gör Trafikverket åt buller och vibrationer

Kriterier för bullerskydd

För att vi ska göra en åtgärd krävs att huset uppfyller åtminstone något av följande kriterier:

  • ekvivalent ljudnivå är över 40 dBA inomhus
  • de maximala ljudnivåerna är högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt
  • ekvivalent ljudnivå är över 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.

Förfrågan om utredning för skydd mot buller och vibrationer

Om du känner dig mycket störd av trafikbuller eller -vibrationer från statlig väg och järnväg kan du göra en förfrågan om buller- eller vibrationsutredning. En förfrågan innebär en extra utredning om bostaden uppfyller kriterierna för att bli erbjuden en skyddsåtgärd mot buller eller vibrationer.

Av flera tusen förfrågningar årligen uppfyller endast 10-15 procent kriterierna för att få en åtgärd.

Så här gör du

Du kan välja om du vill göra din förfrågan digitalt eller skriva ut en blankett och skicka till oss. Läs gärna om vårt åtgärdsprogram innan du skickar in din förfrågan.

Observera att du måste göra två separata förfrågningar om ditt ärende gäller både buller och vibrationer.

Ta gärna reda på din fastighetsbeteckning innan du fyller i e-tjänsten då det är en obligatorisk uppgift.

Så går handläggningen till

Handläggaren utreder ärendet med utgångspunkt från beräknade bullernivåer vid bostadens fasad. Beräkningar av ljudnivåerna från passerande fordon görs enligt en beräkningsmodell för trafikbuller. Den beräknade ljudnivån påverkas av flera faktorer så som avstånd till vägen eller järnvägen, hastighet, trafikmängder, terrängens utformning med mera. Vi gör inte platsbesök vid beräkningar.

Handläggaren gör en bedömning om fastigheten är aktuell för åtgärd, med utgångspunkt främst från beräknade bullernivåer vid bostadens fasad och fastställda kriterier.

Får du ett "ja" innebär det att fastigheten ingår i Trafikverkets åtgärdsprogram för buller och vibrationer och kommer erbjudas en åtgärd. Ett "ja-svar" påverkar inte turordningen för när åtgärden genomförs.

Du får i normala fall svar på din förfrågan inom sex till åtta veckor. Svarstiden kan dock bli längre under vissa perioder.