Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder i länsplan 2018-2029

Länsplaneupprättare kan ansöka om samfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet.

På regeringens uppdrag och inom ramen för nationell plan för transportsystemet 2018-2029 hanterar Trafikverket ansökningar om samfinansiering för mötessepareringsåtgärder.

För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå etappmålet för trafiksäkerheten inom vägtrafik, har regeringen beslutat att Trafikverket under perioden 2018-2029 ska fördela upp till 1 miljard kronor för att samfinansiera länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet.

Ansökan ska vara Trafikverket tillhanda senast 1 november 2018. Märk ansökan med dnr TRV 2018/87851.

Ytterligare en ansökningsomgång våren 2019 kan bli aktuell, beroende på hur många ansökningar som lämnas in.