Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om myndighetsbeslut för kryssmärken och säkerhetsanordningar

Här får du stöd för din ansökan om beslut om kryssmärken och säkerhetsanordningar vid plankorsningar. Du ansöker hos Trafikverket oavsett om Trafikverket eller någon annan är infrastrukturförvaltare (spårinnehavare vid spårväg).

Använd Plk-webb för plankorsningar som finns registrerade i den nationella järnvägsdatabasen NJDB. Använd beslutsunderlaget i övriga fall.

Ansökan via Plk-webb

Projektledaren (eller motsvarande) ansöker om beslut med it-verktyget PLK-webb. Inventera plankorsningen via Plk-webb om den saknar relevanta data. Någon ytterligare korrespondens behövs inte.

Ansökan i övriga fall

Ansök om beslut med blanketten "beslutsunderlag" för plankorsningar.

Du kan fylla i blanketten direkt på vår webbplats och skicka den via e-post eller skriva ut den och skicka den med vanlig post. Observera att handläggningstiden kan bli längre när du skickar in pappersblanketten än om du ansöker via e-post.

Bra foton och en kartbild kan förkorta handläggningstiden. Godkända filformat är jpg, gif, png, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx och bmp. Maximal storlek för en fil: 3 MB.

Exempel på andra handlingar som kan bifogas ansökan:

  • utdrag ur detaljplan
  • ekonomisk eller topografisk karta, där plankorsningen markerats med en ring
  • redovisning av underlaget för trafikflödesprodukten
  • förslag på förringnings- och avstängningstider för ljudsignaler
  • inkomna skrivelser och yttranden i ärendet
  • överenskommelser med väghållare.

Handläggningen blir dock enklare via Plk-webb. Undersök därför om plankorsningen kan registreras i NJDB.

Om handläggningen

För att din ansökan ska kunna behandlas i tid, bör den normalt vara hos oss senast tre månader före planerad byggstart.

Om beslutet

Trafikverket skickar beslutet per post till sökanden.