Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När ledningsarbetet är klart

När ledningsarbetet är avslutat och vägområdet är återställt i det skick som det befann sig före arbetets början ska du anmäla att arbetet är klart.

När ledningsarbetet är avslutat ska du anmäla detta via e-tjänsten, se länk längre ner på sidan. I vissa ärenden kommer vi att begära in bilder från dig på det utförda arbetet. I andra ärenden kommer vi att slutbesikta ledningsförläggningen i fält.

Fakturaunderlag

Vid förläggning av ny ledning ska du lämna in ett fakturaunderlag till Trafikverket. För att förenkla hanteringen och uträknandet av vilken ersättning som ska erläggas har vi tagit fram fakturamallar. Använd den fakturamallen för det år som ditt ärendenummer hänvisar till. För att kunna fylla i mallen krävs en längdangivelse samt en specifikation för inom vilken nivå den längsgående ledningen ligger. Bifoga fakturaunderlag i samband med slutanmälan via e-tjänsten eller kontakta den handläggare som anges på tillståndet.