Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om ledningsärenden

Här kan du ansöka om ledningsärenden både när det gäller järnväg och väg.

Järnvägen och/eller Trafikverkets fastighet

Om du ska korsa järnvägen eller passera Trafikverkets mark med någon form av ledning krävs att ett avtal tecknas med Trafikverket. Läs mer på sidan Ledningsärenden järnväg.

Observera att du måste göra två separata ansökningar till Trafikverket om din ledning passerar både statlig väg och Trafikverkets mark och/eller järnväg.

Vägområdet

Här kan du som ledningsägare ansöka om förläggning av ledning eller om arbete på befintlig ledning inom vägområdet. Tillståndet krävs enligt 44 § väglagen (1971:948). Du kan också anmäla att arbetet är klart och byte av ledningsägare. Utöver tillståndet krävs ett avtal med Trafikverket för att få tillträde till vägområdet. Läs mer på sidan Ledningsärenden väg.

Observera att du måste göra två separata ansökningar till Trafikverket om din ledning passerar både statlig väg och Trafikverkets mark och/eller järnväg.

Utbyggnadslagen

Om du som bredbandsutbyggare vill få information om eller nyttja Trafikverkets fysiska infrastruktur eller begära samordning med ett av Trafikverkets bygg- och anläggningsprojekt hittar du mer information och ansökningsblanketter här: Ansökan som rör utbyggnadslagen

Om din ansökan enbart gäller passage av vägbro hanteras frågan som ett ledningsärende väg enligt 44 § väglagen (1971:984). Mer information och hur du ansöker hittar du här.