Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om ledningsärenden

Den som ska dra någon form av ledning över Trafikverkets mark måste först teckna ett avtal. Här kan du ansöka om ledningsärenden för järnväg och väg.

Järnvägen och/eller Trafikverkets fastighet

Om du ska korsa järnvägen eller passera Trafikverkets mark med någon form av ledning krävs att ett avtal tecknas med Trafikverket. Läs mer på sidan "Ledningsärenden som berör Trafikverkets mark och järnväg" under Ansök om.

Observera att du måste göra två separata ansökningar till Trafikverket om din ledning passerar både statlig väg och Trafikverkets mark och/eller järnväg.

Vägområdet

Som ledningsägare kan du ansöka om förläggning av ledning, eller om arbete på befintlig ledning, inom vägområdet. Tillståndet krävs enligt 44 § väglagen (1971:948). Du kan också anmäla att arbetet är klart och byte av ledningsägare. Utöver tillståndet krävs ett avtal med Trafikverket för att få tillträde till vägområdet. Läs mer på sidan "Ansök om ledningsärenden inom vägområdet" under Ansök om.

Observera att du måste göra två separata ansökningar till Trafikverket om din ledning passerar både statlig väg och Trafikverkets mark och/eller järnväg.

Utbyggnadslagen

Om du som bredbandsutbyggare vill få information om eller nyttja Trafikverkets fysiska infrastruktur eller begära samordning med ett av Trafikverkets bygg- och anläggningsprojekt hittar du mer information och ansökningsblanketter på sidan "Ansökan som rör utbyggnadslagen för bredbandsnät".

Ansökan som rör utbyggnadslagen

Om din ansökan enbart gäller passage av vägbro hanteras frågan som ett ledningsärende väg enligt 44 § väglagen (1971:984). Använd länken "Ansök om ledningsärenden inom vägområdet" under Ansök om för att läsa om hur du ansöker.