Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ansök om ledningsärenden inom vägområdet

Om du planerar att förlägga en ny ledning eller arbeta på en befintlig ledning inom vägområdet måste du ha tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948).

Här hittar du den information du behöver för att ansöka om tillstånd, till exempel vilka krav, avtal och villkor som gäller. Kontaktpersoner hittar du under Kontakta oss.

Längre handläggningstider

Trafikverket har som mål att handläggningstiden av ledningstillstånd ska ligga under 3 månader. Under sommarmånaderna har vi tidsmässigt passerat detta mål och har nu en handläggningstid runt 4 månader. Vi jobbar på att korta handläggningstiden för att åter komma ner under 3 månader. Ni kan hjälpa oss att nå detta mål genom att lämna in fullständiga ansökningar och ge snabb återkoppling i samband med all kontakt med våra handläggare samt genom att slutanmäla avslutade arbeten.

Skyndsamma reparationer

Skyndsamma reparationer som klassas som samhällsfarliga ska du anmäla till Trafikverkets kontaktcenter. Det kan du göra dygnet runt på telefon 0771-921 921. Du ska också göra en efteranmälan via e-tjänsten Ledningsärenden inom tre dagar.

Ändrade regler för trafik- och skyddsanordningsplan

Från och med 4 februari 2019 behöver du inte längre ansöka separat om en trafik- och skyddsanordningsplan. Villkoren för trafik- och skyddsanordningar får du tillsammans med beslutet om ledningstillstånd. Vid skyndsamma reparationsåtgärder är det fortfarande ledningsägaren själv som ansvarar för att upprätta arbetsplaner för trafik- och skyddanordningar.

Trafikverket främjar bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Från och med den 1 april 2019 kommer Trafikverket att kunna stötta ledningsägare genom att möta upp ute i fält. Detta sker vid svårare bedömningar av förläggning av fiberoptiska ledningar inom det statliga vägområdet. Mer information hittar du under Göra ansökan, se menyn.