Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ansök om ledningsärenden inom vägområdet

Du behöver tillstånd för att förlägga en ny ledning eller arbeta på en befintlig ledning inom vägområdet. Här hittar du information om hur du ansöker om tillstånd och vilka krav, avtal och villkor som gäller.

För att förlägga en ny ledning eller arbeta på en befintlig ledning inom vägområdet måste du ha tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948). Om du planerar att arbeta på ny eller befintlig belysningsanläggning inom vägområdet måste du ha tillstånd enligt 43 § väglagen (1971:948).

Handläggningstid

Trafikverket har som mål att handläggningstiden av ledningstillstånd ska vara tre månader. Ni kan hjälpa oss att nå detta mål genom att skicka in fullständiga ansökningar, ge snabb återkoppling i samband med all kontakt med våra handläggare och genom att slutanmäla avslutade arbeten.

Avgift belysning

Ärenden som omfattar arbete på ny eller befintlig belysningsanläggning inom vägområdet omfattas av 43 § väglagen (1971:948). En avgift ska betalas enligt vägförordningen (SFS 2012:707) innan ansökan prövas. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. Ansökningsavgiftens storlek är för närvarande 2900 kronor, vilket framgår av avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Skyndsamma reparationer

Hur du går går till väga för att anmäla skyndsamma reparationer som klassas som samhällsfarliga kan du läsa om under Ledningsärenden steg för steg, Göra ansökan.

Villkor för trafik- och skyddsanordningar

Från och med 4 februari 2019 bifogas villkoren för trafik- och skyddsanordningar tillsammans med beslutet om ledningstillstånd. I villkoren framgår det att arbetet ska registrera i systemet FIFA (se länk nedan) före arbetets start. Registreringen i FIFA är ingen ansökan utan enbart till för att Trafikcentralen ska få veta att arbete pågår på vägen. Vid skyndsamma reparationsåtgärder är det fortfarande ledningsägaren själv som ansvarar för att upprätta arbetsplaner för trafik- och skyddsanordningar.
FIFA

Bredbandsutbyggnad på landsbygd – utökad tillståndshantering genom fältbesök

Trafikverket stöttar ledningsägare genom att möta upp ute i fält. Detta sker vid svårare bedömningar av förläggning av fiberoptiska ledningar inom det statliga vägområdet. Mer information hittar du under Ledningsärenden steg för steg, Göra ansökan.