Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ansök om ledningsärenden inom vägområdet

Här hittar du den information du behöver för att ansöka om tillstånd, till exempel vilka krav, avtal och villkor som gäller. Kontaktpersoner hittar du under Kontakta oss.

För att förlägga en ny ledning eller arbeta på en befintlig ledning inom vägområdet måste du ha tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948). Om du planerar att arbeta på ny eller befintlig belysningsanläggning inom vägområdet måste du ha tillstånd enligt 43 § väglagen (1971:948).

Handläggningstid

Trafikverket har som mål att handläggningstiden av ledningstillstånd ska vara 3 månader. Ni kan hjälpa oss att nå detta mål genom att skicka in fullständiga ansökningar och ge snabb återkoppling i samband med all kontakt med våra handläggare samt genom att slutanmäla avslutade arbeten.

Avgift belysning

Ärenden som omfattar arbete på ny eller befintlig belysningsanläggning inom vägområdet omfattas av 43 § väglagen (1971:948).

En avgift ska betalas enligt vägförordningen (SFS 2012:707) innan ansökan prövas. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan.

Ansökningsavgiftens storlek är för närvarande 2 900 kronor, vilket framgår av avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Skyndsamma reparationer

Skyndsamma reparationer som klassas som samhällsfarliga ska du anmäla till Trafikverkets Kontaktcenter på 0771-921 921, se under Kontakta oss. Samhällsfarliga avbrott kan vara till exempel vattenläcka, elavbrott eller raserad ledning eller stolpe över vägen. Du ska också göra en efteranmälan via e-tjänsten Ledningsärenden inom tre dagar. I din efteranmälan ska du bifoga kartmaterial för att visa ledningens placering samt eventuell fullmakt. Beskriv i text hur ni utfört arbetet på platsen och bifoga även foto/bilder.

Ändrade regler för trafik- och skyddsanordningsplan

Från och med 4 februari 2019 behöver du inte längre ansöka separat om en trafik- och skyddsanordningsplan. Villkoren för trafik- och skyddsanordningar får du tillsammans med beslutet om ledningstillstånd. Vid skyndsamma reparationsåtgärder är det fortfarande ledningsägaren själv som ansvarar för att upprätta arbetsplaner för trafik- och skyddanordningar.

Trafikverket främjar bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Från och med den 1 april 2019 kommer Trafikverket att kunna stötta ledningsägare genom att möta upp ute i fält. Detta sker vid svårare bedömningar av förläggning av fiberoptiska ledningar inom det statliga vägområdet. Mer information hittar du under Göra ansökan, se menyn.