Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Göra ansökan för ledningsärenden inom väg

Här kan du som är ledningsägare ansöka om tillstånd att förlägga en ny ledning eller arbeta på en befintlig ledning inom vägområdet. Du kan använda e-tjänsten eller skicka in en blankett via post eller e-post.

Tillståndet krävs enligt 44 § väglagen (1971:948). När du får beslutet om ledningstillstånd får du även villkoren för trafik- och skyddsanordningar.

När du ansöker via e-tjänsten skickas din ansökan direkt till Trafikverkets diarium. Du får omedelbart återkoppling på skärmen i form av ett ärendenummer, som visar att ärendet är registrerat.

Aktuell kötid hittar du via vår e-tjänst eller via Kontaktcenter 0771-921 921.

Kommer ledningsförläggningen passera en bro?

Om ledningen behöver passera på eller nära en bro måste du först kontakta ansvarig broförvaltare för att kontrollera om det finns plats för din ledning i brons kabelrör eller för att få dina arbetsritningar godkända. Du ska sedan bifoga de godkända ritningarna till din ansökan. Läs mer under Ledningsärende som berör bro. Ledningsärende som berör bro

Är du ombud?

Om du som ansöker är ombud för ledningsägaren måste du bifoga en fullmakt till din ansökan.
Exempel på underlag

Samförläggning?

Samförläggning är när flera ledningar från olika ledningsägare läggs i samma schakt, och en av förläggarna är huvudförläggare och utför arbetet. Samtliga ledningsägare måste ha separata tillstånd innan arbetet påbörjas.

Skyndsam reparation?

Skyndsamma reparationer som klassas som samhällsfarliga ska du anmäla till Trafikverket. Detta kan du göra dygnet runt hos Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921. En efteranmälan ska göras via e-tjänsten inom 3 dagar.