Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information om vägområdet

Vägområdet är den mark som har tagits i anspråk för en väganordning, och en väganordning är en anordning som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande.

Väglagen om vägområde före och efter 1972
Väglagen om vägområde från och med och före år 1972.

Exempel på väl rensade diken (pdf-fil, 439 kB, öppnas i nytt fönster)

Vägområde

I väglagen (1971:948) definieras begreppet vägområde som mark som har tagits i anspråk för en väganordning, och som väganordning räknas anordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Förutom själva vägbanan kan följande räknas som väganordning:

 • dike
 • slänt
 • säkerhetszon (sidoområde)
 • bro, trumma
 • rastplats, parkeringsplats, busshållplats
 • vägmärke
 • vägbelysning
 • gång- och cykelväg
 • bullerskydd (i anslutning till en annan väganordning)
 • tryckbank
 • viltstängsel
 • anordning för att rena vägdagvatten
 • ventilationsanordning för tunnel
 • kantremsa, max 2,0 meter (kan bara finnas på vägar som är byggda efter 1971)
 • brygga som är ansluten till en väg  
 • färja med färjeläge.

Den nuvarande väglagen ger oss alltså möjlighet att få vägrätt till en kantremsa på upp till två meter. Enligt tidigare väglag, före 1972, fanns inte den möjligheten.