Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledningsärende som berör bro

Om ledningen behöver passera på eller nära en bro måste du först kontrollera om det finns plats för din ledning i några befintliga kabelrör eller för att få dina arbetsritningar godkända. Du ska sedan bifoga de godkända ritningarna till din ansökan.

För ansökan som avser infästning i bro gäller följande:

En objektsspecifik arbetsritning ska alltid upprättas. Arbetsritningen ska innehålla elevation och plan av bron i sin helhet, minst en tvärsektion och vid behov även detalj. Den ska även innehålla beskrivning av material, utförande och kontroll som ansluter till AMA och relevanta delar av TRVAMA. Om ansökan avser infästning av fiber- eller lågspänningsledningar ska arbetsritning skickas till kontaktpersonen för godtagande. Om ansökan avser infästning av övriga ledningar exempelvis högspänning, vatten, fjärrvärme ska dessa kontrolleras enligt Trafikverkets administrativa rutiner i Brounderhåll Krav Kap A.2.

För ansökan som avser schakt eller tryckning i närheten av bron gäller följande:

Schakt i närhet av bro får inte påverka brokonstruktionen. Det betyder att du måste bifoga en tydlig ritning som redovisar schaktens/tryckningens läge i förhållande till bron i din ansökan.

Du måste skicka in en beskrivning av var bron ligger, typ av ledning samt en förslagsskiss över passage eller infästning i bro. Beskrivningen skickar du till Trafikverkets kontaktpersoner för bro, se kontakta oss.

Du får därefter ett förhandsbesked om det är möjligt att gå vidare enligt förslaget och upprätta arbetsritning. När arbetsritningen är godkänd ska denna bifogas din ledningsansökan.