Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

När ledningsarbetet är klart

När ledningsarbetet är avslutat och vägområdet är återställt i det skick som det befann sig före arbetets början ska du anmäla att det är klart så att en slutbesiktning kan utföras.

Det är viktigt för dig som ledningsägare att slutanmäla då garantitiden startar först efter godkänd slutbesiktning. Vid förläggning av ny ledning, längsgående, ska du också lämna in fakturaunderlag till Trafikverket.

När ledningsarbetet är avslutat ska du anmäla detta till oss på något av följande sätt:

  • Anmäl via e-tjänsten, se länk längre ner på sidan. 
  • Kontakta den handläggare som anges på tillståndet.

Inmätning av ledningens koordinater

Trafikverket har den 19 februari 2016 beslutat att inte längre begära in inmätningar för längsgående och korsande ledningar som är kopplade till tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948). Beslutet gäller även retroaktivt för tillstånd beviljade innan detta datum. Trafikverket kommer dock fortfarande att ta ut en engångsersättning för framtida drifts- och underhållskostnader som uppstår på grund av att det dras ledningar inom vägområdet.

Fakturaunderlag

För att förenkla hanteringen och uträknandet av vilken ersättning som ska erläggas har vi tagit fram fakturamallar. Använd den fakturamallen för det år som ditt ärendenummer hänvisar till. För att kunna fylla i mallen krävs en längdangivelse samt en specifikation för inom vilken nivå den längsgående ledningen ligger. Bifoga fakturaunderlag i samband med slutanmälan via e-tjänsten eller kontakta den handläggare som anges på tillståndet.