Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ersättningsnivåer för standardavtal ledningar

När det förläggs nya ledningar inom vägområdet ökar drift- och underhållskostnaderna för Trafikverket. Ledningsägare måste därför betala en ersättning till Trafikverket.

När flera ledningsägare samförlägger sina ledningar betalar de endast en ersättning. Trafikverket fakturerar huvudförläggaren. Ersättningsnivåerna uppdateras i februari varje år.

Illustration över ersättningsnivåer.

Vägar

Ersättningsnivå 1 – 15,83 kronor/meter
a) när en ledning dras inom 2,5 meter från vägbanekanten
b) om innerslänten är 2,5 meter lång gäller ersättningsnivå 1 till dikesbottnen.

Ersättningsnivå 2 – 6,58 kronor/meter
a) när en ledning dras mer än 2,5 meter från vägbanekanten
b) när en ledning dras från dikesbottnen om innerslänten är 2,5 meter
c) när en ledning dras i äldre vägar utan en väl definierad dikesbotten
d) när en ledning dras i samband med nybyggnation av väg.

 

Trafikverket tar inte ut någon ersättning för ledningar som korsar en väg. Vi tar i dagsläget inte ut någon ersättning vid ledningsförläggning i belagd yta, till exempel  i vägbana och gång- och cykelväg.

Den rekommenderade ersättningen regleras enligt entreprenadindex E84 (litt. 2011). Indexregleringen utgår från ersättningsnivån i basmånaden januari 2017 på 14,93 respektive 6,21 kronor/meter och index 109,7. Motsvarande index för januari 2019 är 116,3.

Illustration över hur man mäter brons längd.

Broar

Grundersättningen för en bro är 5 000 kronor. Om brons totala längd överstiger 15 meter ska ersättningen beräknas enligt formeln: 5 000 + 100(X-15) kronor, där X är brons totala längd över 15 meter. Trafikverket tar inte ut någon ersättning för befintlig kanalisation.

Illustration om de olika delarna i vägområde och sidoområde.

Tillfälliga ersättningsnivåer vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i vägområde

Tabell över tillfälliga ersättningsnivåer.

Årsdygnstrafik (ÅDT) hittar du i den nationella vägdatabasen (NVDB).