Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ersättningsnivåer för standardavtal ledningar

När det förläggs nya ledningar inom vägområdet påverkas vägens livslängd och Trafikverkets drift- och underhållskostnaderna ökar.

Ledningsägare måste därför betala en ersättning till Trafikverket med ett engångsbelopp som uttas när arbetet är utfört. Trafikverket tar dock inte ut någon ersättning för ledningar som enbart korsar vägen.

Årsdygnstrafik (ÅDT) hittar du i den nationella vägdatabasen (NVDB).
Länk till vägdatabasen

Vägar

ABEL 07, ABRÖR 08 och ABSF 09

Ersättningsnivå 1 – 15,83 kronor/meter
a) när en ledning dras inom 2,5 meter från vägbanekanten
b) om innerslänten är 2,5 meter lång gäller ersättningsnivå 1 till dikesbottnen.

Ersättningsnivå 2 – 6,58 kronor/meter
a) när en ledning dras mer än 2,5 meter från vägbanekanten
b) när en ledning dras från dikesbottnen om innerslänten är 2,5 meter
c) när en ledning dras i äldre vägar utan en väl definierad dikesbotten
d) när en ledning dras i samband med nybyggnation av väg.

Ersättningsnivåerna ovan uppdateras i februari varje år utifrån entreprenadindex E84 (litt. 2011). Indexregleringen utgår från ersättningsnivån i basmånaden januari 2017 på 14,93 respektive 6,21 kronor/meter och index 109,7. Motsvarande index för januari 2019 är 116,3.

Illustration som visar tre exempel på nivåer för avstånd
 

ABSF 09 (tillfälliga allmänna bestämmelser)

Tillfälliga ersättningsnivåer vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i vägområde
Årsdygnstrafik (ÅDT) hittar du i den nationella vägdatabasen (NVDB).
Länk till vägdatabasen

Illustration som visar förklarar var de olika delarna på vägen går.
 

 

Tabell
 

ABSF 20

Tabell
 

Broar

Grundersättningen för en bro är 5 000 kronor. Om brons totala längd överstiger 15 meter ska ersättningen beräknas enligt formeln: 5 000 + 100(X-15) kronor, där X är brons totala längd över 15 meter. Trafikverket tar inte ut någon ersättning för befintlig kanalisation.

Illustration av en bro och en pil som demonstrerar hur längden på bron räknas