Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledningsärenden som berör Trafikverkets mark och järnväg

Här hittar du information om hur du ansöker, hur avtalen är utformade, frågor och svar samt uppgifter om kontaktpersoner inom området.

Om du planerar att dra en ny ledning inom Trafikverkets mark eller korsa järnvägen, eller båda, krävs ett avtal med Trafikverket och tillstånd att beträda järnvägsfastigheten. Eftersom Trafikverket är en myndighet gäller likabehandlingsprincipen, det vill säga alla ledningsägare ska behandlas lika. Därför har vi tagit fram fem egna avtalsmallar. Vi godkänner inte andra avtal för markupplåtelse, utan det är Trafikverkets egna mallar som ska användas.

Mer information om Trafikverkets avtal inklusive samtliga avtalsmallar hittar du på sidan Avtal:
Avtal

Gäller arbetet en befintlig ledning förkortas handläggningstiden om du bifogar ert avtal för den aktuella ledningen med ansökan. Skulle ett giltigt avtal saknas hos båda parter kommer Trafikverket att upprätta ett nytt avtal för den befintliga ledningen.

Observera att du måste göra två separat ansökningar till Trafikverket om din ledning passerar både statlig väg och Trafikverkets mark och järnväg.

Byte av ledningsägare

Om du helt eller delvis överlåter en ledningen eller kanalisation till en ny ägare är ni skyldiga att anmäla det till Trafikverket så snart som möjligt. Bifoga gärna en kopia av den överlåtande ledningsägarens nyttjanderättsavtal med infrastrukturförvaltaren till er anmälan.

När er anmälan är registrerad hos Trafikverket kommer vi att upprätta ett avtal som ska undertecknas av samtliga parter innan överlåtelsen av ledningen är bindande.

TMALL 0835 Anmälan överlåtelse av ledning inom Trafikverkets mark och/eller järnvägsanläggning (pdf-fil, 637 kB, öppnas i nytt fönster)

Ytterligare tillstånd

Vägområde

När ledningen passerar inom vägområdet för statlig väg krävs också ett tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948) innan ledningsarbetet kan utföras i sin helhet.
Ansökan om ledningsärenden inom vägområden

Utbyggnadslagen

Här hittar du information om hur du skickar in en förfrågan om var Trafikverket har passiv fysisk
infrastruktur på en viss plats eller om du vill nyttja densamma för att dra ledningar i enlighet med utbyggnadsplanen.
Ansökan om utbyggnadslagen