Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ersättningsnivåer för mark- och ledningskorsningsavtal

Här hittar du information om ersättningen som Trafikverket fakturerar ledningsägaren efter upprättat avtal. Syftet med ersättningen är att den ska täcka våra kostnader för att upprätta avtalen, utföra platsbesök, kabelanvisning samt markupplåtelse.

Ersättningen är vårt självkostnadspris i form av en schablon och gäller från och med den 1 januari 2009.

Ersättningarna gäller för varje plats och typ av ledning där ledningen korsar över eller under högst fyra spår.

Kablar (ex. el eller tele, opto) 11 800 kr
Trycksatta ledningar (ex. vatten, avlopp, fjärrvärme) 18 500 kr
Icke trycksatta ledningar (ex. dagvatten, avlopp) 18 500 kr
Längsgående ledning 1 000 kr + 5 kr/m
Befintliga ledningskorsningar där avtal saknas. Tecknande av nytt avtal. 4 000 kr
Förändring av befintligt avtal (ex. ägarbyte där nytt avtal måste tecknas) 4 000 kr
Transformatorstation 5 000 kr

För övriga ledningskorsningar, upplåtelser och avtalsförändringar lämnas uppgifter om ersättning från fall till fall.

Vid samförläggning betalar båda ledningsägarna ersättning enligt ovan.

Observera!
Trafikverket tillhandhåller inte Skydd- och säkerhetsledare (SOS-ledare) och personal som ansvarar för bevakning och spårkontroll utan det är ledningsägarens ansvar att se till att personal med denna kompetens finns på plats i samband med att ledningsarbetet utförs.