Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om ledningsärenden som berör Trafikverkets mark och järnväg

På den här sidan hittar du ansökningsblankett, stödjande och styrande dokument och annan information om hur du ansöker om avtal för ledningsarbeten som berör Trafikverkets mark och/eller järnväg.

Typ av ansökan

Ny ledning

Om du har en ledning som berör Trafikverkets mark eller järnväg, eller båda, krävs det att du ansöker om att teckna ett nyttjanderättsavtal med Trafikverket.

Arbete på befintlig ledning

Om du har ett avtal för en befintlig ledning och ansöker om att utföra ett ledningsarbete som ryms inom ramen för det befintliga avtalet kommer du att få ett markägarmedgivande med Trafikverkets villkor.

Innebär arbetet en ändring jämfört med vårt avtal kommer Trafikverket att upprätta ett tilläggsavtal som dokumenterar ändringen.

Saknas giltigt avtal för ledningen hos båda parter kommer Trafikverket att upprätta ett nytt avtal för den befintliga ledningen.

Längre handläggningstid än normalt

12 februari 2019: För närvarande handlägger vi ärenden som inkom i början av december 2018. Ärenden som berör arbete på befintlig ledning eller gäller geotekniska undersökningar hanteras i snabbare takt. Vi har ingen möjlighet att prioritera ärenden.

Fylla i ansökan

Använd gärna dokumentet Stöd vid ansökan när du fyller i ansökan. Dessutom kan du ta del av styrande dokument i form av föreskrifter och standarder inom området. 

Om ledningen korsar järnvägen i en vägport måste dina arbetsritningar godkändas av kontaktpersonen för broar i ditt län innan ansökan skickas in.

Du ska sedan bifoga de godkända arbetsritningarna till din ansökan.

Använd en ansökningsblankett för varje plats där ledningen sammanhängande passerar Trafikverkets mark eller korsar järnvägen. Det underlättar registreringen och handläggningen av er ansökan hos oss.Till ansökan bifogas följande bilagor:

  • Ombud bifogar fullmakt
  • Kartunderlag (se fliken Exempel på underlag)
  • Tvärprofil (kabel)
  • Linjeprofil (luftledningar)
  • Eventuellt befintligt avtal

Har du frågor om din ansökan kontakta någon av Trafikverkets handläggare (se fliken Kontakt).

Skicka in ansökan

Vi föredrar digitala ansökningar och då skickar du en ansökningsblankett för varje plats ledningen korsar järnvägen inklusive bilagor per mejl till trafikverket@trafikverket.se

Alternativt skickar du ansökan med bilagor via post till:

Trafikverket
Ärendemottagning
Box 810
781 28 Borlänge

Använd bara ett av alternativen annars kommer din ansökan registreras som två separata ärenden hos Trafikverket.