Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Timmerupplag - illustration

Ansök om tillstånd för upplag av virke eller skogsbränsle vid väg

Du måste ha tillstånd för att lägga upp virke vid en allmän eller enskild väg. Vem du ska kontakta beror på om upplaget ska placeras inom eller utanför vägområdet, samt om det är en allmän eller enskild väg.

Virke eller skogsbränsle som placeras vid en väg måste alltid läggas upp med hänsyn till trafiksäkerten och på ett sätt som gör det enkelt att hantera.

Längst ned på sidan kan du ladda hem en broschyr som beskriver vad som är vägområde, hur upplaget ska placeras och utformas, hur traven ska placeras och utformas, samt vilka uppgifter du måste lämna när du ansöker om tillstånd.

Vem ger tillstånd?

Allmän väg

  • Inom vägområdet – kontakta Trafikverket.
  • Utanför vägområdet – kontakta markägaren och länsstyrelsen.

För upplag inom vägområdet kan du ansöka om tillstånd inom ett län (tidigare benämnda som generella tillstånd) hos Trafikverket. Sådana tillstånd gäller normalt i två år.

Avgift för prövning av ansökan om upplag inom vägområde för allmän väg är för närvarande 2 900 kronor och ska betalas innan ansökan handläggs. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. Hur du gör inbetalningen framgår av den bekräftelse som du får om att vi har mottagit din ansökan.

Slopad avgift för virkesupplag från 1 januari 2022

Från och med 1 januari 2022 kommer ansökan att vara avgiftsfri då vägförordningen ändras (SFS 2012:707). Har du möjlighet att avvakta med ansökan till efter årsskiftet slipper du betala ansökningsavgiften.

Länk till pressmeddelande "Förenklingar för skogsnäringen – slopad avgift för virkesupplag"

Enskild väg

  • Inom vägområdet – kontakta väghållaren
  • Utanför vägområdet – kontakta markägaren