Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Timmerupplag - illustration

Ansök om tillstånd för upplag av virke eller skogsbränsle vid väg

Du måste ha tillstånd för att lägga upp virke vid en allmän eller enskild väg. Vem du ska kontakta beror på om upplaget ska placeras inom eller utanför vägområdet, samt om det är en allmän eller enskild väg.

I broschyren till höger kan du läsa om hur du ska placera och lägga upp virke och skogsbränsle vid en väg så att det är både trafiksäkert och praktiskt för hanteringen av virket.

Broschyren beskriver vad som är vägområde, hur upplaget ska placeras och utformas, hur traven ska placeras och utformas, samt vilka uppgifter du måste lämna när du ansöker om tillstånd.

Vem ger tillstånd?

Allmän väg

  • Inom vägområdet – kontakta Trafikverket.
  • Utanför vägområdet – kontakta markägaren och länsstyrelsen.

Generella tillstånd för upplag inom vägområdet som gäller för flera vägar inom ett län kan du söka hos Trafikverket. Med anledning av pågående översyn av arbetssätt, beviljas tills vidare generella tillstånd endast för år 2020.

Avgift för prövning av ansökan om upplag inom vägområde för allmän väg är för närvarande 2 900 kronor och ska betalas innan ansökan handläggs. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. Hur du gör inbetalningen framgår av den bekräftelse som du får om att vi har mottagit din ansökan.

Enskild väg

  • Inom vägområdet – kontakta väghållaren.
  • Utanför vägområdet – kontakta markägaren.