Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Myndighetsbeslut för kryssmärken och säkerhetsanordningar vid korsning mellan väg och järnväg (plankorsningar)

Trafikverket beslutar om kryssmärken och säkerhetsanordningar för plankorsningar på alla järnvägsanläggningar i Sverige.

Trafikverket beslutar om kryssmärken, ljussignaler, ljudsignaler och bommar ska sättas upp eller tas bort oavsett vem som förvaltar järnvägen (Vägmärkesförordningen, SFS 2007:90, 1 kapitlet 8§).

Beslutet administreras i Plk-webb, en webbapplikation för alla plankorsningar i Sverige. En ny plankorsning måste först läggas in i it-systemet BIS.

Du som representerar en järnväg som inte förvaltas av Trafikverket ska kontakta Trafikverkets handläggare för den nationella järnvägsdatabasen (NJDB) för att registrera ett myndighetsbeslut eller en ny plankorsning. Använd formuläret under fliken Kontakta oss ovan, välj sen Nationell järnvägsdatabas som mottagare.

Trafikverket signerar beslutet elektroniskt och sparar det i Trafikverkets diarium. Du som representerar en järnväg som inte förvaltas av Trafikverket får även beslutet med e-post.