Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Myndighetsbeslut för kryssmärken och säkerhetsanordningar vid järnväg (plankorsningar)

Trafikverket beslutar om kryssmärken och säkerhetsanordningar för plankorsningar på alla järnvägsanläggningar i Sverige. Både förvaltare av järnvägsanläggning och väghållare kan ansöka om beslut.

Enligt Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90), 1 kapitlet 8 §, är det Trafikverket som beslutar om kryssmärken och säkerhetsordningar vid en korsning mellan väg och järnväg, oavsett vem som förvaltar järnvägen eller är väghållare.

Här beskriver vi hur gången ser ut för beslutet.

Handläggning

Beslutet hanteras i systemet Plk-webb som är en webbapplikation för plankorsningar på Trafikverkets järnvägsnät. En handledning finns på systemets sida. Använd länken ”Plk-webb” under Länkar.

Du som representerar en järnväg som inte förvaltas av Trafikverket ska kontakta din handläggare för den nationella järnvägsdatabasen (NJDB). Under Kontakta oss finns ett formulär för e-post, välj Nationell järnvägsdatabas som mottagare.

Ny plankorsning

När man ska bygga en ny plankorsning måste man först lägga in den i systemet för baninformation, BIS. En handledning finns på systemets sida. Använd länken ”Baninformation, BIS" under Länkar.

Du som representerar en järnväg som inte förvaltas av Trafikverket ska kontakta din handläggare för den nationella järnvägsdatabasen (NJDB). Under Kontakta oss finns ett formulär för e-post, välj Nationell järnvägsdatabas som mottagare.

Beslut

Trafikverket signerar beslutet elektroniskt och sparar det i Trafikverkets diarium. Du som representerar en järnväg som inte förvaltas av Trafikverket får även beslutet med e-post.