Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vägtrafikdata

Vägtrafikdata innehåller information om trafik- och hastighetsmätningar på det statliga vägnätet presenterade på kartor och i tabeller.

Inhämtad data säkerställs och bearbetas till olika typer av mått gällande vägtrafikens egenskaper.

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT)

Beskriver en trafikegenskap hos ett vägavsnitt på körbanenivå med parametern ÅDT, ett medelvärde för fordonstrafiken under ett dygn och avseende ett visst kalenderår.

Trafikarbete (TA)

Trafikarbete används för att beskriva hur lång körsträcka en viss mängd fordon sammantaget har avverkat under en bestämd tidsperiod på ett bestämt vägnät, till exempel hur lång körsträcka personbilar sammantaget har avverkat på statliga vägar i Sverige under ett år. Mängden trafikarbete redovisas vanligen i enheten fordonskilometer (fkm).

Trafikarbetes förändring (TF)

Trafikarbetets förändring är ett mått på hur mycket mängden trafikarbete har förändrats för fordon  som färdas på statliga vägar i Sverige mellan olika år. Trafikarbetets förändring redovisas vanligen i procent (%).

Hastighetsindex (HI, HIMC)

Hastighetsindex beskriver generella förändringar i fordonshastigheter på det statliga vägnätet. Förändringarna uttrycks i procent (%) och kan till exempel redovisas uppdelat efter fordonsklass och jämförelser kan göras för olika tidsperioder.

Vägtrafik- och hastighetsdata