Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hyra tillfällig bro

Trafikverket äger ett antal tillfälliga broar. Myndigheter, kommuner och landsting har möjlighet att hyra dessa broar av Trafikverketvid krissituationer i samhället. Broarna kan även hyras vid projekt av entreprenörer som genomför arbeten åt Trafikverket.

Broarna är i första hand avsedda att användas vid krissituationer i samhället. Hälften av den tillgängliga bromaterielen kan ställas till förfogande vid normalt planlagda drift- eller underhållsprojekt och där utnyttjas som en tillfällig broförbindelse.

Reservbromateriel finns på ett flertal platser i landet, vilket kan innebära ett transportavstånd på upp till 40 mil från en tänkt broplats. Fackverksbron i järnvägsutförande finns på två ställen i landet.

Alla reservbroar klarar en vägtrafik som motsvarar 12 tons axel och 18 tons boggi (bärighetsklass 1, BK 1). Fackverksbron i järnvägsutförande klarar 25 tons axel E4/BV-3. Unibridge – enligt Eurocode LM 1 och LM 2, MLC-klassade.

Hyreskostnaden varierar beroende på brotyp och trafikmängd.

Val av brotyp

Vid val av tillfällig bro måste hänsyn tas till aktuell trafikmängd, behovet av ett eller flera körfält, krav på spännvidd och naturligtvis om bromaterielen finns tillgänglig. Vid planerade objekt, när valet av brotyp gjorts, bör det finnas en framförhållning på minst tre månader till trafikpåsläpp.

Ingående moment för att få en tillfällig bro på plats är projektering, dimensioneringsberäkningar för grundläggning/landfästen, upprättandet av ritningar och kontrollplaner, tillfarter till den tillfälliga bron, myndighetsbeslut, iordningsställande av mellanlagring/arbetsområden, transporter med mera.

Välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter under Kontakta oss här ovan.