Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fackverksbro för väg

Myndigheter, kommuner och landsting har möjlighet att hyra fackverksbroar för väg vid krissituationer i samhället. Broarna kan även hyras vid projekt av entreprenörer som genomför arbeten åt Trafikverket.

Trafikverket har fackverksbroar för väg med en maximal spännvidd av 46,2 meter för två körfält och med en fri bredd om 6,10 meter.

Fackverksbrons huvudkonstruktion består av två monteringsbara parallellfackverk.

Fackverken byggs för landsvägsbroarna en eller två våningar höga. Farbanekonstruktionen består av i fackverkens underkant monterade farbaneplattor som samtidigt tjänstgör som förstyvning av bron i tvär-, och längdled. Bron lanseras efterhand som den monteras.

Max spannlängd

  • Max spannlängd för trafiklasten bärighetsklass 1 (BK 1) är 46,2 meter.
  • Max spannlängd för trafiklasten bärighetsklass 2 (BK 2) är 51,45 meter.

Monteringstid

Monteringstiden är cirka 60 timmar, plus landfästen (markarbete, gjutning), med en arbetsstyrka på sex personer och lastmaskin och kran.

Välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter under Kontakta oss här ovan.