Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

XXX (Mabey Quick Bridge)

Myndigheter, kommuner och landsting har möjlighet att hyra bron Mabey Quick Bridge av Trafikverket vid krissituationer i samhället. Bron kan även hyras vid projekt av entreprenörer som genomför arbeten åt Trafikverket.

Mabey Quick Bridge utgör ett snabbmonterat brosystem för kortare spännvidder upp till 12 meter. Enkel grundläggning och snabb montering tack vare att brons element kan lyftas ut med kran. En procedur som endast tar några timmar.

Överfartsbro med två körfält, 120 meter lång med 12 meter spann över till exempel en arbetsplats. En fri arbetshöjd om cirka 2 meter är möjlig. Bron kan även byggas som fristående bro med spännvidd 12 meter med flera körfält. Snabbmonterad, enkel transport och enkel grundläggning.

  • Kan utföras i ett eller flera spann.
  • Ett eller flera, valfritt antal körfält.

Quickbridge-konceptet kan också användas som överfartsbro, så kallad flyover-bro. Detta kan förkorta tiden för underhållsarbeten och vara ett alternativ till avstängning.

En 120 meter lång överfartsbro ger normalt en fri arbetshöjd av 2 meter under mittspannet.

I kombination med andra typer av tillfälliga broar ges möjligheten till längre mittspann. Läs mer om tillfälliga borar  under XXX.

Välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter under Kontakta oss här ovan.