Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Torneträsk under sommartid

Litteraturdatabaser

Här finns tips på källor inom Trafikverkets områden.

 

Samtliga länkar går till externa webbplatser.

Documentation Database UIC Raildoc
Internationella järnvägsorganisationens dokumentationscenter har i sin databas rapporter, konferenshandlingar, statistik, forskningsresultat, årsrapporter med mera inom järnvägstransportområdet.

Intelligent Energy eLibrary/Transport
Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) tillhandahåller länkar till fritt tillgängliga handböcker, manualer och verktyg med inriktning på miljö och hållbar utveckling inom bland annat transportområdet.

Järnvägsmuseets bibliotekskatalog
Järnvägsmuseet har en av de främsta samlingarna av litteratur inom ämnet järnvägshistoria.

National Transportation Library
National Transportation Library har en stor samling dokument i fulltext inom transportområdet från offentliga organ i USA i sin NTL Catalog.

Research in Progress - RiP
Transportation Research Boards (TRB) databas över pågående och nyligen avslutade transportforskningsprojekt.
 
Statens Vegvesen biblioteksdatabas
Norska vägmyndighetens biblioteksdatabas.

Portalen för transportforskning
VTI:s portal med bland annat VTI:s biblioteksdatabas och en databas över pågående och nyligen avslutad svensk forskning om transporter, trafik, vägar, trafiksäkerhet, transportekonomi, miljö, trafikanter, samhällsplanering med mera.

Transportøkonomisk institutt Institute of Transport Economics, TØI 
Nationellt center för forskning med ansvar för att driva och främja transportforskning.

Transportfakta
Transportrelaterad statistik från bland annat av Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen och SCB. Driftas av Transportföretagen och innehåller också en transportrelaterad ordlista.

TRID
TRID är en stor internationell databas på transportområdet.

Vejdirektoratets publikationer (Danmark)