Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två cyklister

Ordböcker och terminologi

Samtliga länkar går till externa webbplatser.

Bureau of Transportation Statistics: Dictionary Dictionary hos U.S. Department of Transport innehåller förklaringar av termer och förkortningar inom alla trafikslag på engelska.

Glossary of railroad operation and control

ERTMS-ordlista (Finns under rubriken Ordlista) Ordlistan är utarbetad inom Trafikverket och innehåller nya signaltekniska termer som tillkommit i och med att ERTMS införs i Sverige.

PIARC – World Road Association PIARC har en sökfunktion till sina flerspråkiga lexikon.

The Railway Technical Website - Glossary

Rikstermbanken Sveriges nationella termbank som bygger på TNC:s och olika myndigheters termlistor. Innehåller översättningar av termer till engelska, franska och ryska och i vissa fall även till svenska minoritetsspråk. Termbanken har byggts upp och förvaltas av Terminologicentrum.

SAOL Svenska Akademiens ordlista. 

Följande databaser är tillgängliga för Trafikverkets anställda:

  • Byggtermbanken: Innehåller termer och definitioner från BSAB-systemet, AMA, TNC-ordlistor och svenska standarder.
  • Nationalencyklopedin: tryckt version finns i biblioteket.
  • RailLexic: En elektronisk ordbok som innehåller järnvägstermer på flera olika språk, och uppdateras fortlöpande.
  • Wordfinder: Innehåller en mängd ordböcker på olika språk och med olika inriktning.