Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lämna synpunkter på kommande styrande dokument och regelverk

Trafikverket är landets största inköpare av varor och tjänster för projektering, byggnation och underhåll av väg och järnväg. Nu vill vi ha branschens synpunkter på vårt nya regelverk.

För att styra inköp och utformning av våra anläggningar har vi cirka 1 500 regeldokument som är fördelade på tio områden. Reglerna har omarbetats och moderniserats för att våra leverantörer lättare ska kunna jobba med både effektiva och innovativa lösningar. Reglerna ska med andra ord öka tydligheten och frihetsgraden för den som samarbetar med oss. På så sätt kan vi som beställare bidra till att öka innovationsgraden i branschen.

Reglerna har omarbetats i projektet Anpassat regelverk. Syftet med projektet är bland annat att skapa tydliga krav- och rådsdokument som underlag för upphandling och genomförande av projekt i Trafikverkets verksamhet. Ambitionen har även varit att minska antalet regeldokument.

Projektet har, under Trafikverkets ledning, genomförts i form av upphandlade konsultuppdrag. För att skapa konkurrensneutralitet mellan de aktörer som deltagit i projektet och de som inte gjort det, var ett villkor att vi skulle ta in synpunkter från branschen. Syftet är alltså att få in oberoende synpunkter från ett brett branschperspektiv.

Vi ser gärna att kommentarerna fokuserar mot följande frågor:

  • Säkerställer kraven en god kostnadseffektivitet med bibehållen teknisk funktionalitet?
  • Ger regeldokumenten möjlighet till innovation, utveckling och införande av nya tekniska lösningar? Lämna gärna förslag till förbättring.
  • Dessa regelverk behandlar huvudsakligen tekniska krav. Men det är viktigt att även andra aspekter beaktas, till exempel produktionsteknik, produktionsmetoder, miljöpåverkan, arbetsmiljö och säkerhet. Har detta beaktats? Lämna gärna förbättringsförslag.
  • Är skrivningarna kontraktuellt tydliga och stringenta? Lämna gärna förbättringsförslag.

Vi behandlar alla inlämnade synpunkter innan vi fastställer regeldokumenten. Vi kommer att redovisa hur alla synpunkter har tagits om hand.

Vi kan däremot inte ta hänsyn till synpunkter som kommer in för sent. De sparas för att kunna ingå i underlaget till arbetet med nästa version av regelverket. Det är ännu inte beslutat när detta ska göras.