Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Synpunkter gällande bro och tunnel

Här finns möjlighet att lämna synpunkter för dokumentstyperna Krav och Råd gällande bro och tunnel.

Status: Remiss ej utförd/Remisstid pågår/ Remiss avslutad
Planerad remisstid: ex maj-juni -19

Dokumenten har tagits fram inom Trafikverkets projekt Anpassat regelverk, delprojekt Bro och tunnel. Syftet är att få in oberoende synpunkter från ett brett perspektiv.

I kontraktshandlingar är det dokument av typen Krav som kommer att åberopas. Dokument av typen Råd innehåller rådstext kopplade till Krav. Råden ger exempel på godtagna lösningar. Råden är inte bindande, och åberopas alltså inte i kontraktshandlingar.

Exempel på frågeställning som bör kommenteras är:

  • Finns de relevanta kraven och råden med?
  • Är det rätt uppdelning mellan krav och råd?
  • Finns det motsägelser?
  • Vilka aspekter är inte och/eller otillräckligt beaktade?

Vi vill gärna ha synpunkter från leverantörer på om dokumenten kan fungera i upphandling och kontrakt.

Specifik information

Trafikverkets Kravdokument utgör grunden avseende kravställande i kontrakt ingående i upphandlad verksamhet. Trafikverkets verksamhet ska präglas av kostnadseffektivitet, hållbarhet, nytänkande med flera aspekter.

Av denna anledning bör synpunktslämnare beakta följande:

  • Tekniska aspekter.
  • Miljöaspekter vid såväl byggnation som omgivningspåverkan.
  • Arbetsmiljö och säkerhet.
  • Byggbarhet och produktion.
  • Kontraktuell stringens för att uppnå tydlighet och god kalkylerbarhet.

Synpunkterna lämnas in synpunktsmall som finns xxx.