Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lämna synpunkter på nya krav- och rådsdokument

I Trafikverkets projekt Anpassat regelverk har vi tagit fram förslag till nya krav- och rådsdokument för all vår transportinfrastruktur. Vi vill ha våra leverantörers syn på om de föreslagna dokumenten kan fungera bra i upphandling och kontakt.

Innan vi fastställer dessa dokument vill vi ha våra leverantörers synpunkter och kommentarer på dokumenten. Detta görs dels för att få in mer information och idéer men syftar också till att eftersträva konkurrensneutralitet mellan de leverantörer som deltagit i projekt Anpassat regelverk, respektive de som inte gjort det.

Teknikområden

Dokumenten är grupperade i teknikområden. Under remisstiden kan dokumenten, samt en mall för att fylla i synpunkter och kommentarer, hämtas under respektive teknikområde via länk nedan. Den ifyllda mallen för synpunkter och kommentarer ska skickas per e-post till den mottagare som anges för respektive teknikområde.

Att tänka på

Trafikverkets verksamhet ska präglas av kostnadseffektivitet, hållbarhet och nytänkande. Trafikverkets kravdokument utgör grunden för kravställande i kontrakt i upphandlad verksamhet. Därför ber vi remissläsare att tänka på:

  • Tekniska aspekter, inklusive driftsäkerhet och marginaler för framtida yttre påverkan
  • Miljö, arbetsmiljö och säkerhet vid såväl byggande som driftsfas.
  • Byggbarhet, underhållsmässighet och produktivitet.
  • Tydlighet och kalkylerbarhet.

Exempel på frågeställningar som bör kommenteras är:

  • Finns relevanta krav och råd med?
  • Är det rätt uppdelning mellan krav och råd?
  • Finns det motsägelser?
  • Finns det något som inte är tillräckligt kravställt?
Teknikområden och status
OmrådeStatusDatum
1. Planläggning Avslutad 180101
2. Bro och tunnel Pågår 181001-190115
3. Kraftförsörjning Planerad  190408-190630
4. Vägkonstruktion och banunderbyggnad Planerad  190128-190428
5. Banöverbyggnad Planerad  190401-190630
6a. Signalsystem Planerad  190121-190414
6b. Övervakningssystem Pågår  181029-190131
7. Trafikledningssystem Planerad  190318-190609
8. Tele och IT Planerad  190520-190818
9. Väg- och banutformning Pågår  181026--190131
10. Anläggningsdata och geodesi Pågår  190108-190407