Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lämna synpunkter på nya krav- och rådsdokument

I Trafikverkets projekt Anpassat regelverk har vi tagit fram förslag till nya krav- och rådsdokument för all vår transportinfrastruktur. Vi vill ha våra leverantörers syn på om de föreslagna dokumenten kan fungera bra i upphandling och kontakt.

Innan vi fastställer dessa dokument vill vi ha våra leverantörers synpunkter och kommentarer på dokumenten. Detta görs dels för att få in mer information och idéer men syftar också till att eftersträva konkurrensneutralitet mellan de leverantörer som deltagit i projekt Anpassat regelverk, respektive de som inte gjort det.

Teknikområden

Dokumenten är grupperade i teknikområden. Under remisstiden kan dokumenten, och en mall för att fylla i synpunkter och kommentarer, hämtas under respektive teknikområde via länk nedan. Den ifyllda mallen för synpunkter och kommentarer ska du skicka med e-post till den mottagare som anges för respektive teknikområde.

Att tänka på

Trafikverkets verksamhet ska präglas av kostnadseffektivitet, hållbarhet och nytänkande. Trafikverkets kravdokument utgör grunden för kravställande i kontrakt i upphandlad verksamhet. Därför ber vi remissläsare att tänka på:

  • Tekniska aspekter, inklusive driftsäkerhet och marginaler för framtida yttre påverkan.
  • Miljö, arbetsmiljö och säkerhet vid såväl byggande som driftsfas.
  • Byggbarhet, underhållsmässighet och produktivitet.
  • Tydlighet och kalkylerbarhet.

Exempel på frågeställningar som bör kommenteras är:

  • Finns relevanta krav och råd med?
  • Är det rätt uppdelning mellan krav och råd?
  • Finns det motsägelser?
  • Finns det något som inte är tillräckligt kravställt?

För att vi ska kunna behandla dina synpunkter måste du skicka in dem enligt instruktionen under rubriken Så här lämnar du synpunkter, som finns på varje teknikområdes sida.

Teknikområden och status
Område Status Datum
1. Planläggning Avslutad 180101
2. Bro och tunnel Avslutad 181001–190115
3. Kraftförsörjning Avslutad 190819–191111
4. Vägkonstruktion och banunderbyggnad Avslutad 190218–190518
5. Banöverbyggnad Avslutad 190503 -190802
6a. Signalsystem Pågår 200714-201130
6b. Övervakningssystem Avslutad 181029–190131
7. Trafikledningssystem Planerad 201101- 210131
8. Tele och it Avslutad 200120–200420
9. Väg- och banutformning Avslutad 181026–190131
10. Anläggningsdata och geodesi Avslutad  190108–190407