Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Automatkodningsprogram för regional kollektivtrafik (A-kod)

A-kod används i Trafikverkets modell för simulering av persontransporter, Sampers.

A-kod är ett fristående program som konverterar kollektivtrafikutbudet från Samtrafikens* tidtabellsdatabaser till linjer för användning i Trafikverkets modell för simulering av persontransporter, Sampers.

Under 2014 har uppdaterade regionala kollektivtrafiknät till Sampers tagits fram. Under 2015 har nya avstånd mellan befintliga hållplatser och nya prognosområden beräknats. En utveckling pågår med syfte att modifiera kodningen av nätverken på ett sådant sätt att kollektivlinjerna följer befintliga väg- och spår-länkar, vilket beskrivs i nedanstående rapport "Automatkodning: Koppling av bussnätverken till Sampers-nätverken för bil 2014".

2017 påbörjades en utredning om att kunna använda Samtrafikens tidtabellsdata i ett nyare format, det så kallade GTFS-data (General Transit Feed Specification), istället för det äldre formatet som vi nu använder. Om det visar sig fungera så förväntar vi oss en förenkling av inläsning och uppdatering av kollektivtrafikutbudet i våra prognosverktyg.

* Samtrafiken är ett företag som ägs av 36 trafikföretag och samverkar för att underlätta bytesmöjligheter och tidtabellsläggning.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar A-kod och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.