Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullereffekter vid vägobjektanalyser (BEVA)

BEVA är ett Excelbaserat verktyg som används för att beräkna bullereffekter av en investerings- eller ombyggnadsåtgärd i vägnätet.

Verktyget är ett komplement till effektberäkningar med hjälp av EVA-systemet och verktygets resultat kan föras in och utnyttjas vidare i EVA-systemet.

Användningsområde

I fall där ÅDT förändras på någon vägsträcka efter åtgärd med minst 20 %, ska beräkning av bullereffekter utföras med hjälp av BEVA. Genom att fylla i relevanta indata i indatafliken i verktyget erhålls förändringar i antal utsatta för buller och ett nuvärde av den samhällsekonomiska nyttan under kalkylperioden.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar BEVA och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.