Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bansek

Bansek är ett Accessbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för investeringar som påverkar gods- och persontrafik på järnväg.

Bansek används för att göra samhällsekonomiska kalkyler för järnvägsinvesteringar som påverkar gods- och persontrafik, grundat på elasticitetsberäknad efterfrågeförändring.

Bansek kan användas för åtgärder med samma trafikupplägg före och efter åtgärd, till exempel åtgärder som påverkar restid och resavstånd. För åtgärder som innebär stora förändringar av trafikupplägget måste effektberäkningarna för persontrafiken utföras i verktyget Samkalk (Samhällsekonomiska kalkyler), för att sedan användas i Bansek för kompletterande beräkningar.

I Bansek finns möjlighet att mycket schablonmässigt beräkna effekterna av förändrad turtäthet. Det går däremot inte att utvärdera effekter av åtgärder som innebär ändrad tågstorlek för godståg, till exempel åtgärder som medför höjd stax (största axellast).

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Bansek och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.

Samhällsekonomisk kalkyl med Bansek

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Dokumentation

Trafikuppräkningstal Bansek:

Investeringskostnader:

Känslighetsanalyser: