Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Effektberäkning av banavgifter (EBBA)

EBBA är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomisk effektberäkning av förändrade banavgifter på järnväg.

EBBA används för att ta fram underlag för beslut om banavgifter i samband med varje års utgåva av Järnvägsnätsbeskrivningen. I modellen hanteras olika typer av avgiftsförändringar och effekterna beskrivs i termer av hur avgifterna fördelar sig inom tågtrafiken. Resultaten presenteras i flera dimensioner, bland annat

  • samhällsekonomi
  • förändrade transportvolymer (grundat på elasticitetsberäkningar)
  • internaliseringsgrader
  • totala intäkter från olika avgiftskomponenter

Vidare görs redovisningen i ett flertal nivåer; från effekter för tågtrafiken totalt ner till effekter för olika tåg- och transporttyper. Effektberäkningarna är statiska på så sätt att trafikutbudet i grunden är oförändrat och att endast kostnader, priser och transportvolymer påverkas.

Förvaltning

Trafikverket är ägare och förvaltare till EBBA och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.