Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

GC-kalk

GC-kalk är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för gång- och cykelåtgärder.

GC-kalk har använts för att göra samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar av gång- och cykelinfrastrukturinvesteringar och andra gång- och cykelfrämjande åtgärder.

Beslut har nu fattats att inte tillämpa GC-kalk efter 2020-12-22 i Trafikverket. För mer information se bifogad fil ”Beslut att inte tillämpa GC-kalk 2020.1”. Följden av beslutet är att GC-åtgärder kan redovisas i en samlad effektbedömning utan samhällsekonomisk kalkyl alternativ en samlad effektbedömning med samhällsekonomisk kalkyl upprättad med handkalkyl.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar GC-kalk och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.