Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Highway Development and Management Tool (HDM-4)

HDM-4 är ett systemverktyg som är framtaget av världsbanken för att användas vid bedömning av tekniska, ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av vägåtgärder.

Användningsområde

Trafikverket använder HDM-4 som ett verktyg för att kunna göra samhällsekonomiska analyser av underhållsåtgärder.

Förvaltning

HDM-4 förvaltas av HDMGlobal på uppdrag av PIARC.