Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klimatkalkyl – Infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv

Byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför energianvändning och genererar klimatpåverkande utsläpp. Klimatkalkyl är ett verktyg för att beräkna dessa.

Transportsystemet använder energi och påverkar klimatet dels genom utsläpp från trafik och dels genom utsläpp från byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att på ett effektivt och konsekvent sätt kunna beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.

Modellen kan användas för att göra klimatkalkyler för investeringsobjekt och baskontrakt för underhåll väg, samt som verktyg för att jobba effektivt och systematiskt med klimat- och energieffektiviseringar inom infrastrukturhållningen. Kalkyler kan göras baserat antingen på ingående typåtgärder eller projektspecifika mängduppgifter för material- och energiresurser. Trafikens energianvändning eller utsläpp omfattas inte. I rapporten Klimatkalkyl rapport version 5.0 och 6.0 beskrivs modellen och dess innehåll och underlag.

Styrande riktlinje

I Trafikverkets styrande riktlinje TDOK 2015:0007 (Klimatkalkyl - infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv) som gäller från 1 april 2015 beskrivs när och för vilka åtgärder klimatkalkyler ska upprättas med hjälp av modellen Klimatkalkyl.

Förvaltning och utveckling

Trafikverket äger och förvaltar modellen Klimatkalkyl, samt ansvarar för vidareutveckling. Den 3 april 2018 lanserades Klimatkalkyl 6.0. I dokumenten Nyheter i Klimatkalkyl 6.0 samt i rapporten Klimatkalkyl rapport version 5.0 och 6.0 hittar du mer information om vilka förändringar som gjorts.

Behörighet

Det finns tre olika sätt att få tillgång till Klimatkalkylmodellen:

Trafikverksanställda

Du som är trafikverksanställd ansöker själv om behörighet i Arthur. Därefter kan du upprätta och spara klimatkalkyler i Trafikverkets system. Normalt sett söks behörighetsnivån user, i vissa fall (om utökad behörighet krävs) kan nivån super-user sökas. Verktyget hittas på följande länk:
Klimatkalkyl för Trafikverksanställda

Externa användare i Trafikverksprojekt

Det är Trafikverkets kontaktperson för det aktuella uppdraget som ansöker om behörighet (user) för aktuell konsult eller entreprenör. Därefter kan konsulten upprätta och spara klimatkalkyler i Trafikverkets system. Du går in i verktyget via www.trafikverket.se. Klicka på "Logga in" och sedan "Min sida – extern anslutning".

Övriga externa användare 

För övriga externa användare finns en öppen version av Klimatkalkyl. Det är en kopia av den fullständiga versionen, med undantaget att upprättade klimatkalkyler inte sparas i Trafikverkets system. De kan istället exporteras till en fil som sparas på den egna datorn. Filerna kan öppnas vid ett senare tillfälle för fortsatt arbete. Den öppna versionen finns på följande länk:
Klimatkalkyl öppen version

Nyhet 2018-04-03

Nu har modellversion 6.0 lanserats! I den nya modellversionen har två nya byggdelar lagts till (rörbro och stödmur) och drift- och underhållsschablonerna för stationsbyggnader och 6,5 meter breda tvåfältsvägar har korrigerats. Dessutom har vissa förbättringar gjorts som avser samtliga modellversioner. Rapporternas utseende har justerats och de har anpassats till olika användningsområden, och det finns möjlighet att lägga till dubbletter av typåtgärder eller byggdelar vid upprättande av en kalkyl. Det är också enklare söka fram typåtgärder när en klimatkalkyl upprättas. Dessutom har användarvänligheten förbättrats med avseende på tydligare informationstexter och knappar samt möjligheten att lämna kommentarer.