Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Informationstillfälle om våra klimatkrav och klimatkalkyler 8 juni

Välkommen till ett informationstillfälle om Trafikverkets klimatkrav och klimatkalkyler för att minska infrastrukturhållningens klimatpåverkan.

Trafikverket ställer klimatkrav på leverantörer för att minska infrastrukturhållningens klimatpåverkan sedan den 15 februari 2016. Klimatkraven omfattar nya beställningar på investeringsprojekt på över 50 miljoner som planeras att öppna för trafik 2020 eller senare och upphandling av tekniskt godkänt järnvägsmateriel som betongslipers.

2015 etablerade Trafikverket ett arbetssätt med klimatkalkyler. Klimatkalkyler är ett verktyg för att jobba med klimat- och energieffektiviseringsåtgärder. Syftet med klimatkalkyler är att inkludera infrastrukturhållningens klimatpåverkan i beslutsunderlag vid målstyrning, redovisning och rapportering. Klimatkalkyler används även i klimatkravställandet för att definiera utgångsläge och verifiera genomförda förbättringsåtgärder.

Syftet med mötet är att informera och ha en dialog om Trafikverkets klimatkrav och klimatkalkyler. Målet är att få input på vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla ytterligare.

Tid och plats:

Tid: 8 juni 09.30 – 12.00 (kaffe och macka serveras från 09.00, lunch 12.00)
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, 11485 Stockholm

Målgrupp

Målgrupperna är konsulter, entreprenörer, materialleverantörer och andra som arbetar med infrastrukturrelaterad klimatpåverkan

Punkter på dagordningen

  • Trafikverkets klimatkrav – mål och motiv
  • Klimatkalkyler som utgångsläge och verifiering
  • Omsättning av krav i praktiken
  • Frågeställningar och lösningar i projekt
  • Frågor och diskussion

Det kommer inte att finnas möjlighet att delta via Skype. Ett separat informationstillfälle kommer att håller via Skype den 3 oktober.

Anmälan

Anmälan senast 1 juni. Begränsat till 60 platser, först till kvarn gäller.

Tll anmälningsformuläret