Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Informationstillfälle via Skype om Trafikverkets klimatkrav och klimatkalkyler 3 oktober

Välkommen till Informationstillfälle via Skype om Trafikverkets klimatkrav och klimatkalkyler för att minska infrastrukturhållningens klimatpåverkan.

Trafikverket ställer klimatkrav på leverantörer för att minska infrastrukturhållningens klimatpåverkan sedan den 15 februari 2016. Klimatkraven omfattar nya beställningar på investeringsprojekt på över 50 miljoner som planeras att öppna för trafik 2020 eller senare och upphandling av tekniskt godkänt järnvägsmateriel som betongslipers.

2015 etablerade Trafikverket ett arbetssätt med klimatkalkyler. Klimatkalkyler är ett verktyg för att jobba med klimat- och energieffektiviseringsåtgärder. Syftet med klimatkalkyler är att inkludera infrastrukturhållningens klimatpåverkan i beslutsunderlag vid målstyrning, redovisning och rapportering. Klimatkalkyler används även i klimatkravställandet för att definiera utgångsläge och verifiera genomförda förbättringsåtgärder.

Syftet med informationstillfället är att informera om hur och varför Trafikverket ställer klimatkrav, samt att visa exempel från pågående projekt.

Tid och plats

Tid: 3 oktober 09.30 – 11.30
Mötet sker via Skypemöte (länk skickas ut när anmälan stängs, 1 vecka innan informationstillfället)

Målgrupp

Målgrupper fär informationen är konsulter, entreprenörer, materialleverantörer och andra som arbetar med infrastrukturrelaterad klimatpåverkan.

Punkter på dagordningen

  • Trafikverkets klimatkrav – mål och motiv
  • Klimatkalkyler som utgångsläge och verifiering
  • Omsättning av krav i praktiken
  • Frågeställningar och lösningar i projekt

Anmälan

Anmälan senast 26 september 2017.

Till anmälan