Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bansek 2

Bansek 2 är ett excelbaserat verktyg som används för analyser av infrastrukturåtgärder och banavgifter inom järnvägssystemet.

Bansek 2 används för att göra samhällsekonomiska kalkyler för åtgärder inom järnvägssystemet som berör person- och godstrafik. Modellen kan hantera åtgärder som innebär:

  • Avståndsförändringar
  • gångtidsförändringar
  • byte av drivmedelstyp
  • mindre förändringar i persontågens turtäthet vid given linjestruktur
  • förändrat antal godståg på delsträckor
  • förändringar i infrastrukturkapacitet
  • förändrade banavgifter
  • buller från godståg (typ av bromsar).

Bansek 2 bygger på att beräkning av trafikeffekter (tidtabellstider och förseningar) görs med hjälp av de matematiska kapacitetsberäkningar och effektsamband om finns inbyggda i modellen.

Modellen baseras på ett prognosscenario för person- respektive godstrafiken. Förändringar i transportefterfrågan beräknas med hjälp av elasticiteter. Det finns två versioner av modellen med olika prognosscenarier:

  • Basprognos 2040 – används vid investeringskalkyler och långsiktiga beräkningar.
  • JNB-prognos 2020 – används vid banavgiftsanalyser och effektberäkning av åtgärder i närtid.

JNB-prognosen finns beskriven här:
Trafik- och transportprognoser 

Vid åtgärder som innebär förändringar av trafikstrukturen, såsom ändrad linjesträckning, ändrad uppehållsbild och liknande, ska modellsystemet SampersSamkalk användas.

I modellen kan effekter av förändrat antal godståg på godsprognosens delsträckor till följd av möjlighet att framföra längre eller tyngre tåg samt omledningar beräknas vad gäller kapacitetsutnyttjande, externa kostnader och banavgifter. Däremot kan inte direkta kostnadsförändringarna av detta beräknas i nuvarande version.

Dokument

Investeringskostnader och känslighetsanalyser, se dokument som finns redovisat på webbsidan för första Bansek.
Bansek