Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elvägskalk

Elvägskalk är ett Excelbaserat verktyg för företags- och samhällsekonomisk beräkning för investeringar i elvägar.

Elvägskalk används för att ta fram företagsekonomiska och samhällsekonomiska kalkyler för investeringar i elvägar. I kalkylen ingår förändrade kostnader för transportföretagen (minskade drivmedelskostnader, ökade kostnader för inköp av ellastbil samt eventuella brukaravgifter), förändrade kostnader för staten till följd av ändrade skatteintäkter, externa effekter i form av minskade utsläpp av koldioxid och andra emissioner samt kostnader för investering och drift och underhåll för elvägar.

Effekter på vägslitage, påverkan på trafiksäkerhet samt bullereffekter ingår inte i kalkylen.