Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vintermodellen

Vintermodellen är en modell som används för beräkningar för vinterväghållning.

Vintermodellen är ett verktyg som ger underlag för att bestämma strategier för vinterväghållning. Den består av följande delmodeller:

  • Väglagsmodellen beräknar väglaget halvtimme för halvtimme utifrån väderdata, trafik och väghållningsåtgärder.
  • Olycksmodellen beräknar olyckskvoter, olyckstyper och konsekvenser kopplade till olika väglag och deras varaktighet.
  • Framkomlighetsmodellen beräknar restider och medelhastigheter beroende på väglaget.
  • Fordonskostnadsmodellen beräknar bränsleförbrukning beroende på väglaget men även korrosionen på grund av det salt som används för vinterväghållningen.
  • Miljömodellen beräknar konsekvenserna från saltanvändning på vegetationen nära vägen.
  • Modellen för väghållarkostnader beräknar de direkta kostnaderna för vinterväghållningen.

Under 2018 har vi uppdaterat Vintermodellen med nya trafiksäkerhetsdefinitioner och trafiksäkerhetsvärderingar enligt ASEK 6.1. Vi har också sett över olycksmodellen och uppdaterat den för att bättre avspegla dagens fordon.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Vintermodellen och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.