Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets mätdatabas för omgivningspåverkan (TMO)

Denna sida redovisar information om Trafikverkets mätdatabas för omgivningspåverkan, TMO.

TMO är i första hand ett it-verktyg för analys och rapportering till tillsynsmyndigheter i samband med ansökan och uppföljning av tillstånd för vattenverksamhet.

TMO är ett gemensamt verktyg för flera olika projekt. Varje instans har en separat servermiljö och en separat databas med mätdata från projektet. Databaserna innehåller bland annat:

  • uppgifter om fastigheter, inklusive byggnader och grundläggningar belägna inom närområdet för projektet
  • kartor över närområdet för projektets sträckning, inklusive projektspecifikt kartmaterial med geohydrologisk information inhämtad och producerad inom projektet
  • historiska mätdata från tidigare bygg- och anläggningsprojekt i aktuellt område avseende delsättningar, grundvattennivå och portryck
  • mätdata från projektet avseende sättningar i byggnader och mark, grund- och ytvattennivåer, portryck, infiltrerad volym av vatten till grundvattnet, inläckage till projektets och andra anläggningar, processvatten som används vid byggandet, kemiska analyser av grundvatten, samt nederbörd.

TMO är en vidareutveckling av Citybanan GeoWebb (CGW) som används i projekt Citybanan och som i sin tur baseras på motsvarande verktyg som används i projekt Hallandsås (HASP).

TMO används idag i följande projekt:

  • Citybanan
  • Förbifart Stockholm
  • Västlänken