Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Data

Trafikverket driver och förvaltar databaser där den digitala informationen om vägar, järnvägar och trafik finns samlad.

I dag samlar vi in en mängd data i våra system, och en del av dem kan vi leverera i maskinellt avläsbart format. Det är information som du kan fortsätta att använda för att utveckla nya tjänster.

Vår ambition är att erbjuda data om såväl väg- och järnvägsnätet som trafiken på ett lättillgängligt sätt. Du kanske vill bygga en applikation eller använda informationen som beslutsunderlag i en process?

Det finns flera sätt att ta del av datat, exempelvis är "öppna data" kostnadsfri trafikinformation för väg- och järnvägsdata i realtid. Ett annat exempel är datat om Sveriges väg- och järnvägsnät där du behöver skriva ett avtal med Trafikverket för att få tillgång till datat.

Med och utan villkor

En stor del av Trafikverkets data och information är öppna data, det vill säga tillgängliga utan villkor eller avgifter. För grunddata om trafikinformation väg- respektive järnväg i realtid liksom för grunddata om Sveriges väg- och järnvägsnät finns krav på avtal. I avtalen ingår en registreringsdel som syftar till att vi ska få in kunduppgifter och hämta in synpunkter.

I huvudsak är det gratis att hämta data och informationstjänster som berörs av PSI-lagen. Men om en tjänst till exempel kräver systemutveckling eller anpassningar av data kan du få betala en avgift, liksom om vi tar fram en tjänst i samarbete med andra aktörer. För att täcka kostnaderna tar vi ut en självkostnadsbaserad avgift för datauttag från Nationell vägdatabas (NVDB) och Statliga vägdata (STVDB).