Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

EU-logga

Inspire – en europeisk infrastruktur för geodata

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Inspire är ett EU-direktiv som fastställer bindande bestämmelser för att inrätta en infrastruktur för geodata inom EU.

Många myndigheter, såväl i Sverige som i Europa, arbetar med geodata. Målet med Inspire är att det ska leda till ökat samarbete mellan myndigheter och länder samt bättre tillgång till dessa data genom olika tjänster på Internet. När Inspire genomförts kommer det att vara möjligt att kombinera data från olika medlemsländer utan att behöva byta format eller metoder.

Lagen och förordningen om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av Inspire. Lantmäteriet ansvarar för att samordna och ge stöd vid det nationella genomförandet av Inspire.

Bestämmelser för utbyte, tillgång och användning

Direktivet innehåller gemensamma bestämmelser för utbyte, tillgång och användning av dessa offentliga geodata och tjänster. Det innebär att myndigheter som omfattas av Inspire måste anpassa sina data och tjänster.

Informationsansvariga myndigheter

Med informationsansvariga myndigheter menas de myndigheter som enligt Inspire är skyldiga att göra sin information tillgänglig. I förordningen om geografisk miljöinformation tydliggörs vilka myndigheter som har ett informationsansvar och för vilken information det gäller.

Trafikverket och Inspire

Sedan 2010 har Trafikverket arbetat med att ta fram metadata och tjänster enligt Inspire-direktivets specifikationer. Tidplanen i direktivet styr när olika typer av tjänster inom olika teman ska vara klara.

Trafikverket har ett omfattande informationsansvar inom tema transportnät, men även inom andra teman.

De tjänster som ska tas fram inom Inspire-arbetet är:

  • Visningstjänster för att titta på och utvärdera innehållet i en datamängd och arbeta vidare med när det inte finns behov av att ladda ner data.
  • Nedladdningstjänster för att kunna få tillgång till data att arbeta vidare med.

Varje myndighet tar fram visnings- och nedladdningstjänster för de datamängder som bedömts uppfylla direktivets specifikationer. Direktivet ska vara helt genomfört 2020 och då ska samtliga av Trafikverkets datamängder som berörs av Inspire-direktivet vara publicerade. Trafikverket publicerar tjänster och lägger ut länkar allteftersom de blir klara. I Sverige är Geodataportalen vår gemensamma metadatakatalog och söktjänst.
Läs mer under rubriken geodatatjänster