Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Person som sitter med bärbar dator på soligt tåg.

För dig som jobbar på uppdrag av Trafikverket

Jobbar du på uppdrag av Trafikverket och behöver tillgång till extern geodata eller bullerdata kan detta beställas via formulär du hittar här.

Trafikverket har rätt att sprida geodata som man får tillgång till inom ramen för Geodatasamverkan till tredje man, exempelvis konsulter och entreprenörer som anlitas i uppdrag av Trafikverket.Vid spridning till tredje man krävs att tredje man godkänner de villkor som gäller för nyttjande av geodata. Beställningar av geodata som tillhandahålls inom ramen för Geodatasamverkan till tredje man hanteras av sektionen Förädla geodata på verksamhetsområde Underhåll i Trafikverket. Detta gäller även anskaffning av geodata som inte ingår i Geodatasamverkan och som inte tillhandahålls som öppna data.

Har du frågor kring tillgång till geodata för Trafikverkets verksamhet, se Kontakta oss. Om du behöver beställa geodata för användning i Trafikverkets verksamhet, se formuläret längre ner på sidan.

När Trafikverket jobbar i ett samverkansprojekt med annan organisation, och har behov av att använda geodata i samverkansprojektet, så krävs det att den andra organisationen också tecknar avtal med den dataleverantören. I vissa fall kan det räcka med ett medgivande från dataleverantören.

Geodata är många gånger skyddat av upphovsrätt, det kan även gälla geodata som är öppen. Det innebär till exempel att följdprodukter, exempelvis kartor, måste förses med nyttjanderättstexter.

Underlagsdata för bullerberäkningar

Trafikverket genomför flera bullerutredningar varje år för att beräkna bullerutbredning och bullerexponering. Du kan beställa standardiserat underlag för beräkningar i form av tre dataprodukter. De är främst till för akustiker som utför uppdrag åt Trafikverket, men du kan få data för väg och järnväg även om du inte arbetar på uppdrag av Trafikverket. Du beställer data genom att fylla i ett formulär som du sedan mejlar till oss, se länk nedan.