Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Kartprodukter

På Trafikverket producerar vi och ansvarar för ett stort antal kartprodukter. Dessa kartor är ofta knutna till teman som rör väg och järnväg och uppdateras regelbundet. Kartorna kan beskriva olika företeelser både på regional eller nationell nivå.

Nya kartprodukter uppkommer i samband med nya behov på samma sätt som vissa kartprodukter utgår när de ersätts av öppen data som tillgängliggörs på andra sätt.

Exempel på temakartor för väg

Väginformationskartan

Väginformationskartan redovisar hela det statliga vägnätet samt vissa kommunala gator med bärighetsklasser och framkomlighetsbegränsningar. På kartan redovisas också rekommenderade färdvägar, uppställningsplatser och förbudsområden/sträckor för transporter med farligt gods.

Beskrivning av tjänsten Väginformationskarta (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Driftområdeskartor

Driftområdeskartorna tas fram årligen inför tidpunkten för entreprenörsbyte den 1 september. Syftet med kartorna är att visa vilka vägar som ingår i ett visst driftområde och vissa egenskaper för dessa ingående vägar såsom driftklass, mitträcke, grusväg och tunnel. Ingående vägar kan identifieras på kartorna med vägnummer. 

Kartorna tillhandahålls som pdf-fil på Trafikverkets hemsida.

Plogbilskartan

Plogbilskartan tas fram årligen för att ingå i produkten När kommer plogbilen? Kartan tas fram länsvis och redovisar vintervägklass för statliga vägar i varje län.

Exempel på temakartor för järnväg

Trafikledningsområden

Kartorna redovisar järnvägsanläggningen detaljerat inom respektive trafikledningsområde eller del av trafikledningsområde där det finns fler trafikcentraler i området.

Kapacitetskarta

Kapacitetskartan visar kapacitetssituationen för alla banor i det svenska järnvägsnätet.

Exempel på grundläggande temakartor

Sverigekarta för de fyra trafikslagen

Sverigekarta som redovisar ett urval av anläggningar för trafikslagen järnväg, väg, luftfart och sjöfart.

Flera av våra kartprodukter kan laddas ner digitalt eller beställas hem som tryckt material från vår webbutik.
 Trafikverkets webbutik