Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartprofilen

Trafikverkets kartprofil är framtagen för att tydliggöra Trafikverket som avsändare och är uppbyggd i enlighet med vår grafiska profil. Den ämnar till att de kartor som produceras inom Trafikverket ska ha ett gemensamt utseende.

I huvudsak tas Trafikverkets kartor fram med hjälp av GIS-baserade verktyg men även renodlad grafisk kartproduktion förekommer. 

Kartprofilen skall även bidra till att underlätta arbetet med kartframställning genom att tillgängliggöra anvisningar och ett anpassat underlag att utgå ifrån. I kartprofilen ingår ett antal olika byggstenar såsom layoutmallar, lyrfiler, stilmallar och färgpaletter. Med hjälp av detta ska det vara enkelt att ta fram kartor som skapar intern samhörighet och extern igenkänning. Kartprofilen skall även höja kvaliteten på kartproduktionen och göra det lättare att ta fram kartor där teman och företeelser presenteras på ett tydligt och enhetligt sätt.

Det finns en särskild handledning för kartproduktion i Trafikverket som fungerar som stöd oavsett vilket produktionssätt som används. I den anges regler och villkor för kartproduktion och den vänder sig både till interna kartproducenter och till konsulter som arbetar på uppdrag av Tra­fikverket.

Handledningen kan man hitta i webbutiken.
Trafikverkets webbutik