Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

RINF – infrastrukturregister

Register of infrastructure (RINF). På svenska – infrastrukturregister.

"The European Register of Infrastructure refers to Article 49 of Directive (EU) 2016/797 and provides for transparency concerning the main features of the European Railway infrastructure".

Ovanstående utklipp av text definierar att Sverige måste, enligt lag, förse Europeiska järnvägsbyrån med svensk järnvägsdata i likhet med övriga medlemsstater i EU som har järnväg. Texten på denna sida vill på ett övergripande sätt förklara de olika uppgifter som krävs för att detta arbete skall möjliggöras.

Ansvar

Idag har Transportstyrelsen det övergripande ansvaret för insamling och tillhandahållande av svensk järnvägsdata från olika infrastrukturförvaltare. I framtiden är tanken att infrastrukturförvaltaren Trafikverket ska överta en del av ansvaret vilket främst kommer gälla frågor kring insamling av data och tillhandahållande av data, det vill säga ett mer tekniskt inriktat ansvar.

Samverkan och reglering

Idag är RINF beroende av samverkan mellan främst Transportstyrelsen och Trafikverket men detta behöver utökas med fler svenska infrastrukturförvaltare då nyttan av informationen hos Europeiska järnvägsbyrån och andra intressenter ökar. I och med detta måste järnvägslagen och järnvägsförordning anpassas bland annat genom att:

  • Transportstyrelsen ska initiera ändring av järnvägslagen främst för att möjliggöra för utpekande av en annan myndighet (t.ex. Trafikverket) än Transportstyrelsen att vara ansvarig att föra register över Sveriges samlade järnvägsinfrastruktur.
  • Transportstyrelsen ska föreskriva om skyldigheter, omfattning och uppgiftslämnande för nationellt infrastrukturregister.

Med dessa ändringar kommer Trafikverket få en utökad roll i hanteringen kring hela frågan om RINF men det påverkar även andra infrastrukturförvaltare. Trafikverket förekommer i olika roller som myndighet och som infrastrukturförvaltare.

IT-system

Idag finns ett system hos Transportstyrelsen som tillhandahåller data till Europeiska järnvägsbyrån och RINF. Detta system är en interimslösning då det inte är fullständigt enligt de framtida krav som åläggs medlemsstaterna.

Ett framtida system kommer att utvecklas och förvaltas av Trafikverket. I en mindre omfattning måste vissa svenska data bearbetas för att passa in i den europeiska informationsmodellen. För att tillhandahålla efterfrågad data till EU kommer Trafikverkets befintliga IT-infrastruktur nyttjas i så stor omfattning det går.

Datafångst

I Sverige finns drygt 350 infrastrukturförvaltare av svensk järnvägsdata av olika typer. Ett mindre antal av dessa kommer behöva bidra med data till RINF.

Förkortningar och begrepp
SFS: Svensk Författningssamling.
ERA: European Union Agency for Railways (Europeiska järnvägsbyrån).
NJDB: Nationell Järnvägs DataBas, system för insamling av järnvägsdata för flera infrastrukturförvaltare.
BiS och TNE: Trafikverkets samlade järnvägsdata (urval av data för RINF).
Infrastrukturförvaltare: företag eller organisation med tillstånd att bedriva spårbunden verksamhet.

Vill du veta mer?

Se "Kontakta oss" längre upp på denna sida.